Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnej transpozycji Solvency II

0
525

14 maja Komisja Europejska (KE) przesłała do Polski uzasadnioną opinię w związku z tym, że nie dokonała ona prawidłowej transpozycji dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II).

KE uznała, że Polska nie zapewniła zgodności decyzji polskiego organu nadzorczego z decyzjami organów innych państw członkowskich. Komisja wyraziła ubolewanie, że Polska nie dokonała pełnej transpozycji dyrektywy Wypłacalność II i zachęca ją do tego w trybie pilnym, mając na uwadze znaczenie tych przepisów dla zbiorowych interesów UE.

Według Komisji, nieprawidłowa transpozycja w jednym państwie członkowskim może mieć wpływ na całą UE. KE zaznaczyła, że jednolity rynek produktów ubezpieczeniowych wymaga, aby organy nadzoru państw członkowskich wymieniały się między sobą informacjami i koordynowały swoje decyzje. W szczególności, jeżeli podejmą decyzję – w przypadku braku decyzji Komisji w kwestii równoważności – w sprawie równoważności systemów nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi w państwach trzecich, decyzje podjęte przez inne państwa członkowskie w odniesieniu do tych samych państw trzecich nie powinny być między sobą sprzeczne.

W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu czterech miesięcy, KE może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(AM, źródło: Komisja Europejska)