Komisja przyjęła zmiany w prawie o ruchu drogowym

0
264

Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła nowelizację prawa o ruchu drogowym, która wprowadza szereg zmian dotyczących surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Posłowie dokonali tylko niewielkich korekt w akcie, które nie zmieniły jego zasadniczej wymowy – informuje „Rzeczpospolita”.

Wśród 10 poprawek komisji jedną z najistotniejszych było dodanie do katalogu wykroczeń zagrożonych grzywną do 30 tys. zł niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie. Wcześniej specjalna podkomisja powołana do prac nad nowelizacją wprowadziła kilka innych korekt, m.in. obniżyła poziom sankcji za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h z 1,5 tys. do 800 zł. Posłowie nie zmieniali natomiast przepisów powiązujących stawki w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z liczbą punktów karnych kierowców.

Głosowanie Sejmu nad nowelą ma odbyć się w najbliższy czwartek lub piątek.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 28 października, Agata Łukaszewicz „Wysokie kary dla kierowców gotowe do uchwalenia”

https://www.rp.pl/prawo-drogowe/art19054541-wysokie-kary-dla-kierowcow-gotowe-do-uchwalenia

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)