Komplementarny Laven

0
674

Artykuł „Gazety Prawnej” z 10 lutego 2022 „Polski Ład nie sfinansuje ochrony zdrowia. Potrzebne będą nowe opłaty i ubezpieczenia” już samym tytułem bardzo dobrze oddaje potrzebę posiadania dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego w obecnych czasach. Polisa Laven odpowiada na to wyzwanie.

Komplementarne i kompletne dla klienta

Polisa Laven daje klientom dostęp do 122 nowoczesnych technologii medycznych nierefundowanych przez NFZ. Laven oferuje trzy podstawowe pakiety oraz możliwość tworzenia rozwiązań szytych na miarę.

W ramach każdej polisy zapewniony jest również dostęp do ubezpieczeń dodatkowych: e-konsultacji, drugiej opinii medycznej w wersji rodzinnej oraz nowoczesnych protez po amputacji kończyn.

Laven StartLaven PlusLaven Multi
   
37 technologii medycznych46 technologii medycznych122 technologie medyczne
   
31,40 zł43,12 zł83,30 zł

Podane składki dotyczą grupy, gdzie średnia wieku wynosi 40 lat.

Osoby, które zachorują na ciężką chorobę, mają przed sobą trzy główne pytania:

  1. Gdzie skonsultować diagnozę i najlepszy plan leczenia?
  2. Jak zorganizować finansowanie i właściwy ośrodek medyczny?
  3. Kto udzieli wsparcia i pomoże wszystko zorganizować?

Komplementarne ubezpieczenie zdrowotne Laven jest odpowiedzią na te problemy.

  • Dostęp do drugiej opinii medycznej w wersji rodzinnej międzynarodowej firmy Medi Guide umożliwi konsultację diagnozy w renomowanych klinikach na świecie.
  • Ubezpieczenie pokryje koszt terapii wskazanej w polisie i nierefundowanej przez NFZ. Koszt takich terapii to często ponad 1 mln zł.
  • Klient otrzyma również pomoc w organizacji całego procesu leczenia.

Komplementarne i kompletne dla pośrednika

Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy sprzedaż polis. W większości przypadków naszych klientów jesteśmy uzupełnieniem palety benefitów w firmie. Żaden z pracodawców nie musiał podjąć decyzji o rezygnacji z obecnego ubezpieczenia oferowanego przez jedno towarzystwo ubezpieczeniowe, aby kupić polisę Laven w innym TU. Komplementarność mamy w DNA naszego działania. Współpracujący z nami brokerzy i agenci nie mają więc dylematu podczas pracy z klientami.

Pracując z pośrednikami, mamy jedno hasło: „sprawdź nas”. Jeżeli masz klienta, który zatrudnia 5 czy 5 tys. osób, i chcesz uzupełnić jego wachlarz benefitów pracowniczych, opowiedz nam, czego potrzebujesz, a my postaramy się przygotować odpowiednią ofertę.

Pierwsze miesiące naszej obecności pokazują, że potrafimy sprostać wyzwaniom stawianym nam przez pośredników. Nie są nam straszne partycypacja czy cena. Innowacyjność produktu to nie tylko nowoczesne technologie medyczne, ale również elastyczność naszego modelu wyceny produktu w zależności od ryzyka.

Bardzo ważne jest dla nas zapewnienie kompletnego wsparcia naszym pośrednikom. Mamy świadomość, że jesteśmy nowym rozwiązaniem produktowym, dlatego proponujemy agentom i brokerom wspólny udział w kontaktach z klientami. Jesteśmy otwarci na różne formy spotkań – osobiste w siedzibie firmy klienta oraz za pośrednictwem komunikatorów online. Ten model sprawdza się bardzo dobrze. W ten sposób pozyskujemy klientów, a pośrednicy mają zapewnione szkolenie teoretyczne oraz praktyczne.

Satysfakcję czerpią obie strony. Pośrednicy mają lepszą konwersję od oferty do sprzedaży, a Laven bezpośrednio dowiaduje się o potrzebach klientów. Efektem tych spotkań była decyzja o rozszerzeniu zakresu drugiej opinii medycznej do wersji rodzinnej. Obecnie z ubezpieczenia świadczonego przez Medi Guide może skorzystać osoba ubezpieczona oraz członkowie jej rodziny.

Komplementarne i kompletne dla rynku ubezpieczeniowego

Komplementarne ubezpieczenie zdrowotne opracowane przez Laven może być wdrażane w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. Rozmawiamy już z kilkoma TU, a w najbliższych miesiącach pojawimy się na polisach jednego z towarzystw.

Naszą ofertę można porównać do zewnętrznego departamentu komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych. Laven przychodzi z rozwiązaniem, gdzie jest reasekuracja, model aktuarialny oraz to, co bardzo ważne i pracochłonne – w pakiecie są zakontraktowane szpitale, hurtownia farmaceutyczna oraz sieć aptek.

We współpracy z towarzystwami również staramy się uzupełniać obecną ofertę, a nie konkurować z dostępnymi produktami. Jeżeli TU posiada w swojej ofercie polisy onkologiczne, to w takim przypadku konstruujemy pakiet złożony z innych, nieonkologicznych technologii medycznych.