Krzysztof Szypuła opuścił zarząd PZU SA

0
1870

4 lutego Krzysztof Szypuła złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu PZU SA ze skutkiem natychmiastowym. Menedżer nie podał przyczyn swojej decyzji.

Mimo rezygnacji Krzysztof Szypuła pozostanie członkiem zarządu PZU Życie. Oprócz tego w obu spółkach ubezpieczeniowych Grupy PZU będzie kontynuował nadzór nad obszarem produktów.

Krzysztof Szypuła ma blisko trzydziestoletni staż w branży usług finansowych. Przez długi czas był związany z grupą Nationale-Nederlanden, gdzie od 1994 do 2010 roku zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych oraz Australii pracował na wielu stanowiskach i zdobywał różnorodne doświadczenia zawodowe w obszarze aktuariatu, zarządzania finansami, projektami IT oraz operacjami.

Przed dołączeniem do Grupy PZU był związany z polskim oddziałem Prudential plc z Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiadał za rozwój i zarządzanie produktem oraz z Allianz Polska. W zarządzie spółek ubezpieczeniowych Allianz odpowiadał początkowo za produkty życiowe i zdrowotne, a następnie za zarządzanie sprzedażą. Od 2018 roku w PZU pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. strategii produktowej.

Krzysztof Szypuła jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego – specjalizacja ekonometria i statystyka oraz Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych na Uniwersytecie Warszawskim.

(AM, źródło: PZU)