Kto najskuteczniej na rynku zbiera składkę?

0
1771

Wszyscy byliśmy ciekawi tych danych – zważywszy na to, że był to rok, w którym nastąpiły zmiany właścicielskie, ale również 12 miesięcy normalnej pracy po czasie pandemii. I nareszcie możemy te dane przeanalizować. A zatem jak wypadł 2023?Jak zmiany wprowadzone w TU w poprzednich kilku latach przełożyły się na wyniki sprzedaży? A właściwie jaki to miało wpływ na zebraną składkę?

Świadomie piszę o wynikach sprzedaży, wielkości zebranej składki, a nie o zyskowności, która była rekordowa w 2023 r.

„Gazeta Ubezpieczeniowa” na podstawie raportów GUS na początku kwietnia podała zyski towarzystw ubezpieczeniowych osiągnięte w 2023 r. w porównaniu z 2022. W dziale I ubezpieczeń, czyli ubezpieczeń na życie, wzrosty zysków sięgnęły 53,9%, natomiast wzrost zebranej składki w tym samym okresie ubiegłego roku osiągnął poziom 6,05%.

W dziale II ubezpieczeń (majątkowym) wzrost zysku osiągnął poziom 74,90%, a wzrost zebranej składki wyniósł 10,28%. Łączny wzrost zysków 9,5 mld zł przy łącznej zebranej składce blisko 79 mld zł i wypłaconych odszkodowaniach ok. 44,2 mld zł dają nam szerszy obraz niż patrzenie przez pryzmat samej zebranej składki. Ubezpieczenia są na pewno dobrym płatnikiem podatków dla budżetu państwa.

Podsumowując wyniki 2023 r., warto spojrzeć wstecz o kilka lat i porównać kierunki rozwoju towarzystw działu I i działu II. W podsumowaniu 2020 r. dział I zebrał 20,7 mld zł składki, a dział II 42,7 mld zł. Porównując wzrosty przez trzy lata, dział I rozwinął się o 10,14%, a dział II o 31,14%. Dysproporcje pomiędzy działami rosną na korzyść ubezpieczeń majątkowych, które zmierzają w kierunku zebrania trzykrotnie większej składki w porównaniu z ubezpieczeniami życiowymi.

Nasuwa się wiele pytań. Między innymi, czy bardziej dbamy o własny majątek, domy, mieszkania, samochody i firmy niż życie? Czy nadal uważamy, że nam nic się nigdy nie stanie i nie będzie potrzebne żadne ubezpieczenie życiowe, a jeśli tak, to w minimalnym zakresie? Czy właściwie wykorzystywane są różne kanały sprzedażowe, bankowe i inne? Czy rynek konsolidacji firm ubezpieczeniowych ma sens i nie prowadzi do monopolizacji rynku, a w konsekwencji do wysokich stawek?

W dziale I dużo firm ze wzrostem powyżej średniej

Wzrost zebranej składki w 2023 r. w porównaniu z 2022 r. wynosi 6,05%. W tabeli kolorem zielonym zaznaczone są towarzystwa, które osiągnęły wzrost powyżej średniej rynkowej. Jest ich zdecydowana większość. Na wyróżnienie zasługuje nasz największy ubezpieczyciel – PZU. Gratulacje dla wszystkich menedżerów, pracujących w PZU, ale i tych, którzy przestali pracować, bo pewnie wnieśli też swoją cegiełkę w rozwój największego TU na życie w Polsce.

Nowy zarząd ma przed sobą wyzwania związane z rozwojem tej firmy, utrzymaniem wzrostu sprzedaży, zebranej składki, ale też oczekiwaniem właścicieli co do jego zyskowności. Swoje historyczne doświadczenia będą wdrażać na nowych stanowiskach pracy, a ich efekty ocenimy w przyszłości po wynikach zarówno w sprzedaży, zebranej składce i po osiągniętych zyskach.

Bardzo dużo firm osiągnęło wzrosty powyżej średniej rynkowej. Warto przyglądać się szczególnie dużym TU na rynku polskim, bowiem ich wzrosty albo spadki mają znaczący wpływ na wzrost lub spadki zebranej składki. Istotną obserwacją jest też łączenie się towarzystw, bo pewnie oprócz spodziewanego dużego zysku dla właścicieli należy się spodziewać wzrostu w sprzedaży i wzrostu zebranej składki.

To nie dzieje się od razu. Przykładem może być UNIQA, która po konsolidacji z AXA osiąga systematyczne wzrosty powyżej średniej rynkowej. UNIQA jest przykładem dla kolejnych łączących się firm.

I jeszcze jedno wyróżnienie chciałbym przyznać firmie o największym wzroście sprzedaży na rynku polskim w ubiegłym roku. Jest nią grupa UNUM. Osobiście nie znam osób zarządzających w tej grupie kapitałowej, ale serdecznie im gratuluję.

Stały i systematyczny wzrost sprzedaży ubezpieczeń majątkowych

Dział II ubezpieczeń uzyskuje systematyczny wzrost zebranej składki od kilku lat o ok. 10%. Gdybyśmy średnio policzyli wzrost w dziale II w stosunku do działu I, to jest on trzykrotnie większy. Zastanawiające jest to, czy jest to związane ze wzrostem np. wartości pojazdów, domów i ubezpieczanego majątku, czy też ze wzrostem liczby sprzedawanych produktów ubezpieczeń majątkowych. Takimi danymi dysponują pewnie tylko TU, które mogą wskazywać liczbę sprzedawanych produktów, porównując je z wartością zbieranej składki w odpowiednich kanałach dystrybucji.

Nasz największy ubezpieczyciel, PZU, praktycznie osiągnął poziom zebranej składki porównywalny do średniej rynkowej, co przy dużej skali towarzystwa należy uznać za sukces. Udział w rynku wynosi ponad 28,8%.

Szczególne wyróżnienie należy się TUiR Warta. Ta grupa kapitałowa od wielu lat osiąga wzrosty rynkowe powyżej średniej krajowej, oddalając się od trzeciej grupy kapitałowej na rynku polskim, to jest od ERGO Hestii. Tę zdrową rywalizację od kilku lat wygrywa TUiR Warta.

Na polskim rynku coraz mniej jest firm, które osiągają mniejszą zebraną składkę w porównaniu z rokiem poprzednim. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach nie będzie żadnej.

I na koniec warto przyglądać się grupie VIG. Po połączeniu spółek wchodzących w skład tej grupy powstanie czwarta grupa kapitałowa w Polsce z zebraną składką przekraczającą 5,5 mld zł.

Trzymamy kciuki za wszystkie firmy ubezpieczeniowe na rynku polskim i życzymy im stałego wzrostu zbieranej składki.

Włodzimierz Mazur
niezależny konsultant, wykładowca, przedsiębiorca
www.wlodzimierzmazur.pl