Kwartał mocnego wzrostu Vienna Insurance Group

0
459

W pierwszym kwartale 2022 r. Vienna Insurance Group kontynuowała zarysowany w ubiegłym roku trend wzrostowy. Grupa przestrzega, że w związku z wojną na Ukrainie kolejne miesiące mogą nie być już tak udane.

– Już w ubiegłym roku udało nam się opanować wpływ pandemii na rozwój naszej działalności operacyjnej, a 2022 rok rozpoczęliśmy bardzo pozytywnie we wszystkich segmentach i liniach biznesowych. Widać to po dwucyfrowym wzroście składki osiągniętym w pierwszym kwartale 2022 roku, który na tym etapie jeszcze nie odczuł skutków rozpoczętej pod koniec lutego wojny na Ukrainie – wyjaśnia Elisabeth Stadler, dyrektor generalna Vienna Insurance Group. 

Przyznała też, że ze względu na utrzymującą się niepewność co do rozwoju sytuacji na Ukrainie i związane z tym „dalekosiężne i trudne do oszacowania skutki gospodarcze”, nie należy spodziewać się w pozostałej części roku obrotowego tak dynamicznego rozwoju jak w pierwszym kwartale. Dodała, że VIG podjęła „środki zapobiegawcze dla grupy w wysokości ok. 75 mln euro”.

– Naszym głównym celem są nasi koledzy z ukraińskich firm, którzy w tych niezwykle trudnych czasach wykazują niezwykle pozytywne i profesjonalne nastawienie oraz w dużej mierze prowadzą działalność biznesową na obszarach mniej dotkniętych wojną. Patrząc na 2022 rok jako całość, spodziewamy się, że wyniki operacyjne pozostaną dodatnie, dzięki naszej silnej pozycji kapitałowej, zróżnicowanemu modelowi biznesowemu i działaniom optymalizacyjnym, które konsekwentnie wdrażamy od lat – podsumowała Elisabeth Stadler.

Wzrost składki we wszystkich liniach biznesowych

Całkowity wolumen przypisu składki za pierwsze trzy miesiące 2022 r. zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 11,2%, do 3,45 mld euro. Wzrost odnotowano we wszystkich liniach biznesowych i segmentach. W OC komunikacyjnych (18,8%), pozostałych ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (15,2%) oraz zdrowotnych (11,6%) odnotowano dwucyfrowe wzrosty.

Zysk brutto VIG spadł natomiast o około 3,3% r/r, do 123,8 mln euro. Grupa tłumaczy, że był to efekt podjętych środków zapobiegawczych w związku z toczącą się na Ukrainie wojną, które obniżyły wynik finansowy. Wynik finansowy (bez rezultatu spółek konsolidowanych metodą kapitałową) wyniósł 148,1 mln euro, o 15,7% mniej niż w przed rokiem. Zysk netto wyniósł 91,3 mln euro, o 7,7% mniej niż rok wcześniej. Niższe wskaźniki kosztów i szkodowości doprowadziły do znacznej poprawy wskaźnika mieszanego do 94,6%, wobec 95,2% w I kw. 2021 r.

Polska: sprzedaż w górę, zysk w dół

Z prezentacji opublikowanej przez VIG wynika, że w I kw. polskie spółki grupy zebrały w sumie 336,6 mln euro – o 3,5% więcej niż przed rokiem (325,3 mln euro). Zysk kwartalny spadł o 28,1%, z 15,7 do 11,3 mln euro. Wskaźnik mieszany pogorszył się o 1,3 pp., do 95%.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl