Stabilny kwartał Allianz

0
247

Allianz poinformował, że jego całkowite przychody w I kwartale wzrosły o 6,2% w stosunku do osiągnięcia sprzed roku, tj. z 41,4 do 44 mld euro. Z kolei zysk operacyjny spadł o 2,9%, do 3,2 mld euro. Niemiecka grupa ubezpieczeniowa potwierdziła też całoroczne prognozy zysku operacyjnego na poziomie 13,4 mld euro +/- 1 mld euro.

Przychody w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych wzrosły o 9,1%, do 21,5 mld euro. Po skorygowaniu o efekty walutowe i konsolidacyjne wewnętrzny wzrost był silny i wyniósł 6,6% we wszystkich podmiotach i regionach. Zysk operacyjny spadł o 9%, do 1,4 mld euro, na co wpływ miał wzrost wartości odszkodowania z tytułu katastrof naturalnych. Wskaźnik mieszany zwiększył się o 1,7 pp., do 94,7%.

Z kolei w ubezpieczeniach na życie i zdrowie łączne przychody wyniosły 20,7 mld euro, czyli niemal tyle samo co na koniec marca 2021 r. (20 mld euro).  Zysk operacyjny pozostał na niezmienionym poziomie 1,2 mld euro.

(AM, źródło: xprimm.com)