Lloyd’s: Rynek przyszłości w prestiżowej siedzibie

0
704

Lloyd’s postanowił, że charakterystyczny budynek One Lime Street w Londynie pozostanie jego siedzibą, jeśli warunki dzierżawy przy odnowieniu będą do przyjęcia. W styczniu rynek Lloyd’s przeprowadził analizę swojej dzierżawy w obliczu nowych praktyk pracy hybrydowej wdrożonych podczas pandemii.

Wiele firm na świecie podejmuje teraz decyzje w sprawie swoich kosztownych siedzib w centrach wielkich miast. Chociaż dzierżawa budynku nie wygaśnie do 2031 r., kontrakt zawiera opcję wycofania się wcześniej, w 2026 r. W oświadczeniu rzecznika Lloyd’s czytamy: „Budujemy rynek przyszłości, co oznacza posiadanie zarówno w pełni zintegrowanej oferty cyfrowej, jak i doskonale funkcjonującej przestrzeni fizycznej dla naszego rynku. Podczas gdy nasza strategia miejsca pracy i przyszłe zobowiązania dotyczące dzierżawy są rozważane, preferujemy pozostanie w budynku, jeśli uzgodnione zostaną odpowiednie warunki. Nasze plany potwierdzimy w późniejszym okresie tego roku”.

Od 1986 r. Lloyd’s mieści się w słynnym budynku określonym jako „wnętrze na zewnątrz” projektu Richarda Rogersa (pracownia architektoniczna Richard Rogers & Partners). Wszystkie rury znajdują się na zewnątrz budynku, którego centrum stanowi underwriting room. W 2013 r. chiński Ping An Insurance nabył budynek od oddziału Commerzbanku za 260 mln funtów. Pomimo zmieniających się praktyk pracy, Lloyd’s wciąż prowadzi w swoim underwriting roomie spotkania bezpośrednie, ważne dla handlu na rynku. Według danych z grudnia 2021 r. w Lloyd’s działa 75 syndykatów.

11 lipca Lloyd’s ogłosił też powołanie Bertranda Heuguesa na stanowisko Chief Underwriting Officer (CUO) w Lloyd’s Europe z mocą od 14 lipca. W ramach swoich obowiązków będzie on odpowiadać za nadzorowanie strategicznego kierunku działalności ubezpieczeniowej, zarządzanie uprawnieniami delegowanymi, roszczeniami i reasekurację.

Bertrand Heugues przeszedł z Ageas, gdzie pełnił funkcję Global Head of Pricing and Underwriting. Ma ponad 18-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej jako aktuariusz ubezpieczeń majątkowych. Karierę zaczął w 2005 roku w AXA, a następnie przeniósł się do Marsh. Później zajmował również szereg wyższych stanowisk w Generali, w tym we Francji oraz w Belgii.

(AC, am, źródło: Insurance Journal, Lloyd’s)