Małżeński poradnik prawny Rzecznika Finansowego

0
286

Rzecznik Finansowy opublikował poradnik „Małżeństwo a finanse”, w którym na podstawie wpływających do urzędu spraw objaśnia wybrane zagadnienia prawne związane z finansami w małżeństwie. Poradnik to ponad 20 pytań i szczegółowych odpowiedzi wraz z odwołaniami do konkretnych przepisów prawa.

Z dokumentu można dowiedzieć się między innymi, czy i na jakich zasadach małżonkowie mogą prowadzić wspólny rachunek oraz dlaczego nie należy udostępniać współmałżonkowi hasła do własnego indywidualnego rachunku bankowego.

W poradniku można przeczytać również o tym, czy współmałżonek musi wyrazić zgodę na zaciągnięcie umowy kredytu, a także czy małżonkowie mogą sobie wspólnie poręczać kredyty. Wreszcie, co dzieje się z umową kredytu zaciągniętego przez dwóch małżonków po ich rozwodzie lub śmierci jednego z nich.

Poradnik jest dostępny pod adresem:

(AM, źródło: Rzecznik Finansowy)