Mentor odrzuca zarzuty w sprawie ubezpieczenia dla PGZ

0
2186

Mentor odniósł się do stwierdzeń zawartych w artykule „PGZ ubezpieczyła trzy okręty, choć dwóch nie zaczęła nawet jeszcze budować. Składka: 150 milionów złotych”, opublikowanym na stronie tvn24.pl.

Firma podkreśliła, że jej uczestnictwo w procesie budowy fregat Miecznik jest konsekwencją wygranej w transparentnym konkursie na brokera ubezpieczeniowego dla całej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ogłoszonym w maju 2022 roku. „Fakt, że konkurs został przeprowadzony w związku z poszukiwaniem brokera ubezpieczeniowego dla całej Grupy PGZ nie oznacza, że istniał obowiązek przeprowadzenia konkursu na pozyskanie brokera ubezpieczeniowego dla poszczególnych spółek z Grupy PGZ. Twierdzenie, że PGZ powinna była przeprowadzić konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego, kiedy pojawiła się potrzeba zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla inwestycji związanej z realizacją programu Miecznik, jest zupełnie bezpodstawne” – czytamy w sprostowaniu.

Mentor zwrócił też uwagę, że nieuprawnionym jest przypisywanie mu powiązania z określonymi siłami politycznymi jako przyczyny zwiększenia przychodów. Broker wskazał, że uzyskiwana przez niego dynamika wzrostu jest konsekwencją rozwoju całego sektora. Firma podkreśliła, że według danych Komisji Nadzoru Finansowego dochody rynku brokerskiego w latach 2018–2022 wzrosły o 66,67%, natomiast jej dochody zwiększyły się od 2015 r. o 63,22%.

Odnosząc się do zarzutu jednorazowej płatności składki Mentor przypomniał, że taka forma jest korzystniejsza dla ubezpieczonego – płatność w ratach wiąże się z koniecznością uiszczenia wyższej kwoty. Broker zwrócił też uwagę, że umowa nie dotyczy ubezpieczenia fregat, tylko procesu ich budowy. Firma odniosła się także do zarzutu, że osoba odpowiedzialna w PGZ za umowę znalazła pracę w jej szeregach. Mentor przypomniał, że Sylwester Rakowski rozstał się z grupą 12 stycznia 2021 r. – pół roku przed podpisaniem umowy na budowę Mieczników. Pracę jako prezes Mentor Re rozpoczął natomiast we wrześniu 2022 r., cztery miesiące po wyborze Mentora na brokera ubezpieczeniowego dla PGZ.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie ubezpieczenia 3 fregat Miecznik trafiło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sprawę bada także Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Całe sprostowanie

Więcej na temat sprawy w artykule na portalu GU

(AM, źródło: Mentor, gu.com.pl)