MetLife: Monika Spadło-Kolano zastąpi Mirosława Kisyka

0
1055

Zarząd MetLife TUnŻiR S.A. poinformował, że 8 października Mirosław Kisyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył współpracę z MetLife. W dniu 9 października na to stanowisko została powołana Monika Spadło-Kolano. Ta decyzja wymaga jeszcze zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Mirosław Kisyk był związany z MetLife od 2002 roku, kiedy to objął stanowisko dyrektora Sprzedaży w Subregionie Polska i Nowe Rynki, w ramach którego był odpowiedzialny za sprzedaż i dystrybucję w Polsce, Rumunii oraz w krajach bałtyckich. W kwietniu 2012 roku został mianowany Szefem Dystrybucji i Strategii w Europie Środkowej, a w 2015 roku – Dyrektorem Generalnym MetLife Ukraina. W marcu 2018 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego MetLife Polska.

Mirosław Kisyk

Monika Spadło-Kolano rozpoczęła pracę w MetLife w 2001 roku na stanowisku starszego specjalisty ds. reklamacji w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym. Szeroka wiedza z zakresu prawa umożliwiła jej w 2007 roku przeniesienie do Departamentu Prawnego, w którym zapewniała obsługę prawną spółki życiowej, jak również PTE i TFI. W listopadzie 2012 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. Od 2014 roku, w ramach struktury korporacyjnej, nadzorowała również działania prawne spółek MetLife w Rosji, Grecji i na Ukrainie. W lipcu 2018 roku została powołana na Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego MetLife na Ukrainie. Pod jej kierownictwem MetLife Ukraina odnotowywała silny i stabilny rozwój biznesu. W trakcie swojej kariery Monika Spadło-Kolano brała czynny udział w pracach organizacji branżowych mających na celu rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. W 2016 roku otrzymała odznakę PIU „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Posiada tytuł magistra prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.


(KS, źródło: MetLife)