MetLife: Nowe ubezpieczenie „Renta dla Bliskich”

0
748

MetLife rozszerzyło ofertę o dodatkowe, indywidualne ubezpieczenie na życie „Renta dla Bliskich”, z wypłatą comiesięcznego świadczenia.

Polisa zapewnia wypłatę comiesięcznego świadczenia osobom uposażonym, wskazanym w umowie, w razie śmierci ubezpieczonego. Określona kwota wypłacana jest do końca wybranego okresu ubezpieczenia, niezależnie od wieku osoby uposażonej.

 – Jest to ubezpieczenie dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć finansowo swoich bliskich. Najczęściej jest to rodzina, ale niekoniecznie. Możemy też zadbać o kogoś, kto nie jest z nami spokrewniony, komu pomagamy i kto w razie naszej śmierci zostałby bez środków do życia, zdany tylko na siebie. Co ważne, miesięczne świadczenie wypłacamy niezależnie od wieku osoby uposażonej, w ustalonej kwocie, przez wybrany czas – mówi Jan Pelc, dyrektor Departamentu Produktowego w MetLife.

Dodatkowo „Renta dla Bliskich” zapewnia możliwość zadbania o bezpieczeństwo finansowe dziecka, wnuka lub innej niespokrewnionej z nami młodej osoby, w sytuacji śmierci obojga rodziców w wyniku wypadku.

– Jeśli uposażona osoba przed ukończeniem 26. roku życia straci oboje rodziców wskutek tego samego wypadku, otrzyma od nas jednorazową wypłatę w wysokości 1000-krotności miesięcznego świadczenia. W zależności od wysokości sumy ubezpieczenia to jednorazowe świadczenie może wynieść nawet kilka milionów złotych. Warto podkreślić, że pieniądze wypłacane z ubezpieczenia na życie są zwolnione z podatku od spadków i darowizn, i mogą być przeznaczone na dowolny cel – wyjaśnia Jan Pelc.

Umowa zawierana jest na okres od 5 do 30 lat i trwa do końca umowy podstawowej, maksymalnie do 85. roku życia osoby ubezpieczonej. Ubezpieczonym może być osoba w wieku 18-70 lat. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 200 zł, a maksymalna 9999 zł.

Ubezpieczenie „Renta dla Bliskich” dostępne jest jako umowa dodatkowa do umów podstawowych MetLife na Życie, MetLife Gwarancja Jutra, Gwarantowana Emerytura+ i MetLife Gwarantowana Ochrona. Wszystkie opcje ochrony są dostępne w agencjach i u wybranych partnerów MetLife.

(AM, źródło: MetLife)