Concordia – Grupa Generali: Nowości w ofercie rolnej

0
191

Odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia za szkody całkowite w wybranych ryzykach, zwiększenie zakresu odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym oraz zniżka na Agro Casco dla producentów warzyw – to tylko niektóre nowości w ubezpieczeniach dla producentów rolnych wprowadzone przez Concordię Polska-Grupa Generali w sezonie wiosennym.

– Kontynuujemy ideę bycia partnerem merytorycznym dla naszych klientów i wspierania ich w zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Dlatego w sezonie wiosennym przygotowaliśmy zmiany produktowe, które mają na celu zapewnienie naszym klientom takiej ochrony, by mogli otrzymać naszą pomoc właśnie wtedy, kiedy będą jej najbardziej potrzebować – mówi Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia Polska-Grupa Generali.

Pierwszą nowością jest zaoferowanie klientom odpowiedzialności do 100% sumy ubezpieczenia (SU) przy zaistnieniu szkód całkowitych w wyniku gradu i przymrozku. Oznacza to, że rolnik, który zdecyduje się na to ubezpieczenie, poniesie pełne nakłady na produkcję, a jego uprawy zostaną zniszczone przez grad lub przymrozki wiosenne, może od zakładu otrzymać odszkodowanie o wartości pełnej wysokości sumy ubezpieczenia. Z oferty tej mogą skorzystać producenci zbóż jarych i ozimych, rzepaku jarego i ozimego, kukurydzy, buraków cukrowych i ziemniaków.

Kolejna nowość to zwiększenie zakresu odpowiedzialności w ryzyku zastoisk wodnych spowodowanych deszczem nawalnym, czyli w sytuacji, gdy dojdzie do nagromadzenia się wody wskutek deszczu nawalnego na powierzchni pola, które spowoduje wygnicie nasion lub roślin. W tym sezonie od tego ryzyka będą mogli się ubezpieczyć producenci zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych oraz ziemniaków.

– Dodatkowe zmiany, w ramach tej klauzuli, to wydłużenie okresu odpowiedzialności. Ubezpieczenie to będzie obowiązywało nie do 1 września, jak to było w poprzednich latach, ale aż do 30 września. Czyli nasza odpowiedzialność będzie działać, nawet jeśli do wygnicia roślin dojdzie do 30 września w roku zbiorów. Zmieniliśmy również definicję wielkości szkody na bardziej atrakcyjną dla producentów rolnych – nasza odpowiedzialność rozpocznie się, gdy szkoda spowodowana zastoiskami wodnymi wystąpi na 10% powierzchni dla pól o powierzchni do 10 ha, a dla pól większych niż 10 ha już od 5% powierzchni pola – dodaje Krzysztof Mrówka.

Z kolei wszyscy klienci, którzy ubezpieczą więcej niż 50 ha swoich upraw w Concordii Polska-Grupa Generali w sezonie wiosennym, dzięki zniżkom będą mogli zyskać nawet do 1 tys. zł. Oferta ta będzie ograniczona czasowo.

Osoby, które ubezpieczą warzywa w sezonie wiosennym, niezależnie od areału otrzymają dodatkową zniżkę na Agro Casco na poziomie 15%. Zniżka ta dotyczy nowych polis.

Natomiast w przypadku ubezpieczeń majątkowych – dla klientów, którzy ubezpieczą swoje uprawy w sezonie wiosennym, niezależnie od areału została przygotowana zniżka do 20% na Concordia Agro, dla nowych polis.

– Prawdziwie możemy wspierać rolników tylko wówczas, gdy dobrze dopasowany produkt idzie w parze ze sprawną i rzetelną likwidacją szkód. Tylko wówczas możemy mówić o realnym partnerstwie dla rolnika. W Concordii Polska łączymy te dwa aspekty i jesteśmy dumni z naszej likwidacji szkód – dodaje Krzysztof Mrówka.

Ubezpieczyciel wyposażył swoich ekspertów w terenie w tablety z możliwością cyfrowego przesyłu danych bezpośrednio z pola. Wykorzysta również drony umożliwiające dotarcie do trudnodostępnych miejsc oraz wykonywanie precyzyjnych pomiarów i zdjęć. W specjalnych przypadkach zastosuje też teledetekcję.

– Jak co roku do dyspozycji naszych klientów oddajemy grupę wyspecjalizowanych doradców ubezpieczeniowych na terenie całego kraju, agentów, pracowników banków oraz brokerów od lat współpracujących z Concordią. Chcąc zapewnić Państwu ciągłość obsługi, a jednocześnie dbając o bezpieczeństwo Państwa i naszych partnerów, w zaistniałej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, zachęcamy Państwa do zdalnego kontaktu z Państwa doradcą – przez telefon lub pocztę e-mail – podkreśla Krzysztof Mrówka.

(AM, źródło: Concordia Ubezpieczenia)