Nie ubezpieczymy skutków poczucia strachu – ubezpieczenie rezygnacji nie zadziała

0
855

Jak wiele aspektów naszego życia ucierpi w skutek wybuchu epidemii koronawirusa, trudno wyliczyć. Z ekonomicznego punktu widzenia większość straci ale będą i tacy, którzy będą chcieli zarobić lub odrobić straty. Na pierwszy ogień poszła branża turystyczna. Skala odwołanych wyjazdów, wycieczek, imprez jest ogromna. Część odwołują sami organizatorzy ale z wielu rezygnujemy sami w obawie przed znalezieniem się w miejscu o dużym prawdopodobieństwie zarażenia się wirusem. Równocześnie po prostu nie chcemy przebywać pośród wielu ludzi w czasie podróży. I tu pojawią się myśl, że przecież jest coś takiego jak ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu. Proste w stwierdzeniu, ale rozbijmy to na szczegóły. Poczucie strachu jako takie jest nieubezpieczalne. I choć agent turystyczny czy pośrednik ubezpieczeniowy, chcąc zabezpieczyć nasz wyjazd, chce dobrze, to obie strony powinny zdawać sobie sprawę, jak takie ubezpieczenie jest skonstruowane i nie narazić klienta na smutne konsekwencje czy rozczarowanie – komentuje specjalnie dla „Gazety Ubezpieczeniowej” Grzegorz Waszkiewicz, BWB Bezpieczeństwo w Biznesie.

Kto  odwołuje

 1. Opcja pierwsza. Organizator odwołuje wyjazd. Tu sprawa jest stosunkowo prosta. Należy nam się zwrot poniesionych kosztów, czyli ceny za wyjazd, całej lub zaliczki. Pamiętajmy tylko, że jeżeli sami organizujemy sobie dojazd czy inne dodatkowe niezależne atrakcje, to tych kosztów touroperator nam nie zwróci. Dlatego wybierając się na wycieczkę, najlepiej mieć wszystko zorganizowane przez jedną firmę.
 2. Opcja druga. Klient rezygnuje sam, powołując się na zapis ustawy o wyjazdach turystycznych, który mówi  w art. 47 ust. 4, że podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. W tym przypadku też dostaniemy zwrot kosztów jak w opcji pierwszej.

Jednak co zrobić kiedy wyjeżdżamy na obszar nieskalany obecnością wirusa lub wyjazd mamy zaplanowany za pół roku lub jeszcze później. Co więcej, wycieczki turystyczne, pobyty w hotelach zaczynają tanieć, wiec może warto zakupić coś już teraz z opcją ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu. Brzmi i wygląda dobrze, a koszt dodatkowego ubezpieczenia rezygnacji z pewnością nie przekroczy rabatu, jaki możemy dostać za wykup wycieczki już teraz. Jednak rezygnacja ma swoje definicje i warunki, na które szczególną uwagę powinien zwrócić sprzedawca i kupujący. Nasza rezygnacja musi mieć konkretną zdefiniowaną przyczynę i nie może być oparta tylko na strachu.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztu rezygnacji to przede wszystkim ochrona przed stratą finansową na wypadek wydarzeń, które mogą spotkać klienta przed wyjazdem i w jego trakcie. Po prostu konkretne zdarzenia spowodują, że klient albo nie będzie mógł wyjechać, albo nie dotrwa do końca wyjazdu. I tu tkwi podstawa tego ubezpieczenia. Aby móc zrezygnować, musi się coś wydarzyć. I to coś jest zdefiniowane w zapisach ogólnych warunków ubezpieczenia. Do najczęstszych takich wydarzeń należą:

 • akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży w kraju będącym celem podróży ubezpieczonego, który miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży;
 • następstwa choroby przewlekłej u ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich;
 • nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich;
 • komplikacje związane z ciążą (do 32 tygodnia) ubezpieczonej, współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika podróży;
 • wyznaczenie daty porodu ubezpieczonej lub współuczestniczce podróży na czas podróży, jeżeli data ta nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży;
 • śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;
 • śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, w tym w wyniku choroby przewlekłej
 • szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstałe w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem;
 • utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży;
 • kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży;
 • szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;
 • kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;
 • otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym;
 • otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu;
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego;
 • szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium;
 • inny możliwy do udokumentowania powód dotyczący ubezpieczonego lub współuczestnika podróży.

Wysokość odszkodowania

Tak więc, jeżeli przed wyjazdem wydarzy się któraś z powyższych sytuacji, zakupiona przez nas ochrona może spowodować, że w przypadku gdy będziemy musieli w związku z nimi odwołać lub przerwać wyjazd, ubezpieczyciel zwróci nam koszt podróży w całości lub w części. Jednak są to konkretne wydarzenia, które w żaden sposób nie mówią o naszym strachu czy obawach dotyczącym danego wyjazdu. Wszystko jest jak zwykle w OWU, jednak w związku z tym, że każdy ubezpieczyciel szyje swój produkt według własnego uznania, za każdym razem trzeba poznać bardzo dokładnie szczegóły zakresów.

Grzegorz Waszkiewicz,
członek zarządu BWB Bezpieczeństwo w Biznesie
broker ubezpieczeniowy.

(am)