Minister rolnictwa o nowym systemie ubezpieczeń rolnych

0
687

Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował, że przygotowywany nowy system ubezpieczeń w rolnictwie umożliwi natychmiastowe udzielanie pomocy przez zakłady ubezpieczeń, odciążając w tym zakresie budżet państwa.

– Zakupiliśmy udziały w TUW Pocztowym i budujemy ofertę ubezpieczeniową. Mam nadzieję, że w drugiej połowie lutego wyjdziemy z ofertą ubezpieczeniową korzystną dla rolników, z dopłatą z budżetu ok. 2/3 do składki ubezpieczeniowej. Chcemy, by ubezpieczenia były kompleksowe, dla wszystkich ryzyk, łącznie z suszą – powiedział.

Minister zapowiedział nowe podejście do systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich zaraz po objęciu stanowiska szefa resortu rolnictwa. Ma to być system ubezpieczeń wzajemnych, by niewykorzystane środki przechodziły na następne lata i aby w ten sposób mogła być zmniejszana wysokość składki – podał Bankier.pl za PAP.

Henryk Kowalczyk poinformował, że w tej chwili dokonywane są zmiany w KRS dotyczące TUW Pocztowego. Obecnie jego właścicielem jest Fundusz Składkowy KRUS, który już wcześniej posiadał 49% udziałów (resztę miała Poczta Polska). TUW, choć zależny kapitałowo od KRUS, będzie samodzielnym podmiotem gospodarczym.

Minister zaznaczył, że mimo iż budowany jest system ubezpieczeń wzajemnych, to inne towarzystwa ubezpieczeniowe nie rezygnują z oferty dla rolników. Chęć dalszego ubezpieczania upraw rolnych zgłosiły dotychczasowi ubezpieczyciele, m.in. PZU. – Mam nadzieję, że dobra oferta TUW-u spowoduje, że inne zakłady ubezpieczeniowe dostosują się do niej – powiedział. – Cały czas liczę na to, że rolnicy będą się w miarę powszechnie ubezpieczać, bardzo mi zależy na tym, by zakłady ubezpieczeniowe dawały ofertę kompleksową, a nie tylko wybiórczą, tylko niektórych szkód – zaznaczył.

Henryk Kowalczyk wyjaśnił, że wycena skutków suszy będzie odbywała się na podstawie programu opracowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Ocenia on straty suszowe w zależności od kategorii gleby, rodzaju uprawy, ilości opadów czy temperatury.

Więcej:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Kowalczyk-Nowy…

(AM, źródło: Bankier.pl, PAP)