Ministerstwo Finansów nie widzi przyszłości dla urzędu Rzecznika Finansowego

0
158

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, przewidujący przejęcie kompetencji Rzecznika Finansowego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Argumentem projektodawcy uzasadniającym likwidację urzędu Rzecznika i powierzenie jego zadań prezesowi UOKiK jest m.in. raport NIK z kwietnia 2013 r. wskazujący rozproszenie kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami i instytucjami, odpowiedzialnymi za ochronę konsumentów jako główną przyczynę problemów z uzyskaniem przez nich niezbędnej pomocy. Tomasz Chróstny, obecny prezes Urzędu, pozytywnie ocenia koncepcję przejęcia kompetencji RzF. Z kolei Mariusz Golecki, rzecznik finansowy, uważa ten pomysł za szkodliwy dla konsumentów, gdyż w jego ocenie nowy model pogorszy poziom ochrony konsumenckiej w Polsce. Według „DGP” Rzecznik szuka sojuszników wśród parlamentarzystów, którzy mogliby zablokować likwidację urzędu.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 15 września, Patryk Słowik „UOKiK naprawdę połknie rzecznika finansowego”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)