Ministerstwo Sprawiedliwości przeciwne likwidacji urzędu Rzecznika Finansowego

0
500

Zdaniem ministra sprawiedliwości likwidacja urzędu Rzecznika Finansowego i przekazanie jego kompetencji prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów osłabi poziom ochrony konsumenckiej w Polsce – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

W piśmie przekazanym Piotrowi Patkowskiemu, wiceministrowi finansów, resort sprawiedliwości podkreśla, że likwidacja instytucji RzF nie zostanie przezeń poparta m.in. dlatego, iż taki ruch stoi w sprzeczności z dominującym w Unii Europejskiej i na świecie instytucjonalnym modelem ochrony konsumentów. Podkreśla, że przepisy zaproponowane przez Ministerstwo Finansów osłabią poziom ochrony klientów rynku finansowego. Według Ministerstwa Sprawiedliwości działania Rzecznika w tym sektorze są bardzo sprawne, natomiast prezesa UOKiK – niekoniecznie.

Ministerstwo Sprawiedliwości jest też zdania, że planowane połączenie postępowania administracyjnego prowadzonego przez UOKiK z występowaniem z powództwem na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego praktycznie wyeliminuje możliwość wytoczenia powództwa na rzecz klientów podmiotów rynku finansowego. Zdaniem resortu istnieje też ryzyko potencjalnego konfliktu interesów ze względu na praktyczną rozbieżność interesu publicznego oraz prywatnego konsumentów.

Więcej:
 „Dziennik Gazeta Prawna” z 29 września, Patryk Słowik „Zbigniew Ziobro spiera się z kolegami z rządu o rzecznika”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)