Na Forum Teleinformatyki wręczono nagrody im. Marka Cara

0
216

Dr hab. Dominik Batorski i Kazimierz Schmidt zostali laureatami 19. edycji nagrody im. Marka Cara przyznawanej za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nagrody wręczono w trakcie otwarcia obrad XXVI Forum Teleinformatyki, które odbywało się online w dniach 24–25 września. Patronem medialnym wydarzenia była „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Nagroda im. Marka Cara – tragicznie zmarłego w 1997 roku pomysłodawcy i pierwszego przewodniczącego Rady Programowej Forum oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym – jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Wliczając tegorocznych laureatów, nagrodą wyróżniono już 35 osób. Przyznaje ją kapituła, którą tworzą m.in. laureaci z poprzednich lat.

Kazimierz Schmidt

Ideą nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Dr hab. Dominik Batorski, socjolog i analityk danych w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na studiach podyplomowych na wielu uczelniach został nagrodzony m.in. za badania nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Z kolei Kazimierz Schmidt, radca Ministra Cyfryzacji w Departamencie Zarządzania Systemami w MC otrzymał nagrodę m.in. za wieloletnią działalność publikacyjną, szkoleniową i dydaktyczną, ukierunkowaną na tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu społeczeństwa informacyjnego, wytrwałe propagowanie znaczenia informacji przekazywanej drogą elektroniczną, tworzenie aktów prawa likwidującego archaiczne bariery w elektronizacji przestrzeni informacyjnej oraz aktywne działanie, które w znaczącym stopniu umożliwiło przyspieszone włączanie mechanizmów uwierzytelniania osób fizycznych w relacjach z administracją publiczną.

(AM)