Mniej niż połowa zdających zaliczyła egzamin brokerski

0
443

26 września odbył się egzamin brokerski dla kandydatów na brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Zdecydowana większość przystępujących do niego uzyskała negatywny wynik.

Z danych udostępnionych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że ze 103 egzaminowanych osób test zaliczyło 38. Część ubezpieczeniową egzaminu zaliczyło 31 spośród 95 zdających. Do części reasekuracyjnej przystąpiło 8 osób, a pozytywny wynik osiągnęło 7.

Egzamin brokerski to test 100 pytań jednokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami. Zaliczenie go wymaga poprawnej odpowiedzi na co najmniej 75 pytań. Nie ma ujemnych punktów za brak odpowiedzi ani za błędną odpowiedź.

(AM, źródło: KNF, SPBUiR)