Certo Broker przejęło Mount Broker

0
651

14 kwietnia sopocki Certo Broker nabył 100% udziałów w łódzkiej spółce Mount Broker. Transakcji towarzyszą zmiany we władzach przejętego podmiotu, który docelowo będzie działać pod nazwą przejmującego go brokera.

– To ważny krok w rozwoju spółki. Ten zakup pozwoli na dalszą rozbudowę naszego portfela i umocni markę Certo Broker na rynku. Cieszę się, że Tomasz Góra – dotychczasowy właściciel Mount Broker – zaufał nam, powierzając spółkę i klientów, z którymi współpracował od kilku lat – skomentował Daniel Zdziński, prezes zarządu Certo Broker.

Daniel Zdziński

– Jestem przekonany, że przekazuję klientów oraz zespół Mount Broker w dobre ręce – dodaje Tomasz Góra, dotychczasowy właściciel i prezes zarządu Mount Broker.

14 kwietnia zmienił się też zarząd Mount Broker. Nowym prezesem spółki został Daniel Zdziński, natomiast Michał Wiśniewski objął funkcję wiceprezesa. Skład zarządu Certo Broker pozostał bez zmian. Obie spółki docelowo funkcjonować będą pod marką Certo Broker.

Przejmująca firma jest brokerem ubezpieczeniowym specjalizującym się w ubezpieczeniach na życie i zdrowotnych. Prezesem Certo Broker jest Daniel Zdziński, który często gości na łamach „Gazety Ubezpieczeniowej”.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl