Munich Re: Udane trzy kwartały

0
1557

W III kwartale 2019 r. Munich Re wygenerował zysk netto w wysokości 865 mln euro. Łącznie w ciągu 9 miesięcy reasekurator zanotował wynik na poziomie 2,49 mld euro. Wynik operacyjny spadł do 980 mln euro.

Składki przypisane brutto wzrosły o 7,4% do 13,7 mld euro. Współczynnik wypłacalności na koniec III kwartału osiągnął poziom 230 proc. W segmencie reasekuracji życiowej i zdrowotnej zysk netto wyniósł 282 mln euro, a składki wzrosły do prawie 3 mld euro. Wynik techniczny uplasował się na poziomie 218 mln euro. Z kolei reasekuracja majątkowa przyniosła wynik w wysokości 464 mln euro.

Wskaźnik combined ratio wyniósł 104,7%, a składki 6,6 mld euro. Cały obszar reasekuracji osiągnął zysk netto w wysokości 746 mln euro, wynik operacyjny wyniósł 690 mln euro, składki wzrosły do 9,58 mld euro.

Duże straty (powyżej 10 mln euro) wyniosły w III kwartale 981 mln euro, a w ciągu 9 miesięcy 1,7 mld euro. Wydatki z tytułu dużych strat stanowiły 18,4% składki zarobionej netto za trzeci kwartał, czyli znacznie powyżej przewidywanej długoterminowej średniej wynoszącej 12%. Duże katastrofy naturalne kosztowały łącznie 577 mln euro.

(AM, źródło: PIU)