Na odległość, ale zawsze blisko klienta

0
1107

Na czas pandemii przygotowaliśmy narzędzia, które pomogą utrzymać stały kontakt z klientami, wykonywać zdalne oględziny na potrzeby oceny ryzyka i likwidacji szkód. Ale przede wszystkim pozwolą zachować bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników.

Z myślą o klientach, ich bezpieczeństwie i wygodzie uruchomiliśmy zdalne oględziny na potrzeby oceny ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych oraz likwidacji szkód. Ponieważ inżynier lub likwidator szkody nie muszą już jechać do przedmiotu szkody, godziny oględzin mogą być bardziej elastyczne i dopasowane do potrzeb klienta, jego dostępności i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie.

Aleksander Turant-Kustosz

Uruchomiony przez nas proces oględzin oraz używane do jego realizacji narzędzie są bardzo proste i intuicyjne w obsłudze oraz dostępne praktycznie dla każdego, kto dysponuje urządzeniem mobilnym. Klient nie musi instalować żadnej aplikacji na telefonie czy tablecie. Wystarczy, że kliknie na link otrzymany przez SMS. Aplikacja działa sprawnie nawet w miejscach, gdzie zasięg sieci komórkowej jest słaby. Możliwe jest także korzystanie z sieci Wi-Fi, jeżeli jest ona dostępna w przedsiębiorstwie.

Aplikację do zdalnych oględzin można uruchomić nawet na prostych urządzeniach mobilnych, o słabszych parametrach technicznych czy wersji systemu operacyjnego. Jedyny warunek to przeglądarka internetowa oraz dostępność aparatu fotograficznego i mikrofonu.

Proces oględzin koordynowany jest przez naszych specjalistów – inżynierów technicznej oceny ryzyka oraz technicznych opiekunów klienta, czyli likwidatorów szkód. Podczas realizacji zdalnych oględzin wspierają oni klientów i mówią, które obszary powinni pokazać podczas wirtualnego przejścia oraz jakie jest ich znaczenie dla bezpieczeństwa i postrzegania ryzyka.

Rafał Firląg

Oględziny na odległość to bardzo przejrzysty proces. Narzędzie za każdym razem informuje klienta, jakie dane zbieramy, oraz podpowiada, jak przeprowadzić oględziny poprawnie i zgodnie z wymogami prawa. Klient widzi każdy krok inżyniera ryzyka, wie, co nasz pracownik widzi na swoim ekranie oraz kiedy robi zdjęcia.

Proces zdalnych oględzin umożliwia zawieranie i odnawianie ubezpieczeń majątkowych w dobie ograniczeń, które wszyscy odczuwamy. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu proces ten nabrał teraz znacznej dynamiki, która nie była możliwa podczas oceny opierającej się wyłącznie na analizie dokumentacji. Dzięki temu klient może szybciej otrzymać decyzję dotyczącą warunków ubezpieczenia i w krótszym czasie podpisać umowę.

Rozwiązanie to jest niezwykle skuteczne, a zbierane w ten sposób informacje są bardzo dokładne. W pełni wystarczają nam do oceny ryzyka, ale też mogą być przydatne podczas procesu likwidacji ewentualnej szkody.

W niespełna dwa tygodnie od ogłoszenia restrykcji związanych z podróżowaniem i zasad izolacji społecznej wdrożyliśmy rozwiązania umożliwiające zdalny kontakt z klientami i ocenę majątku zgłaszanego do ubezpieczenia. Wspólnie z naszymi partnerami technologicznymi rozwijamy i doskonalimy procesy, aby zapewnić sprawną obsługę i niezawodność połączeń. Cała komunikacja odbywa się za pomocą mobilnych narzędzi, co zapewnia bezpieczeństwo klientom oraz pracownikom. Nasza strategia to klient w centrum. Najpierw myślimy o tym, co jest dla niego ważne, a potem, jak możemy to wdrożyć.

Zawsze byliśmy doradcą i partnerem dla klientów. Także teraz doradzamy im, jak mogą lepiej zabezpieczyć obiekty, tereny budowy i zgromadzone mienie, również na czas przestoju spowodowanego epidemią koronawirusa. Zwracamy uwagę na zagrożenia oraz podpowiadamy rozwiązania, dzięki którym ograniczą ryzyko wypadków czy szkód.

Rafał Firląg
lider zespołu technicznej oceny ryzyka
Departament Oceny Ryzyka UNIQA dla Biznesu, UNIQA

Aleksander Turant-Kustosz
menedżer ds. analityki Departament Rynku UNIQA dla Biznesu, UNIQA