Na trzecie urodziny Global Assistance Polska modyfikuje strategię działania

0
524

Global Assistance Polska obchodzi w tym roku trzecią rocznicę działalności. Głównym celem spółki na najbliższą przyszłość jest dalsze łączenie usług pomocowych z likwidacją szkód, usługami rzeczoznawstwa oraz wsparcia merytorycznego.

Global Assistance Polska oferuje programy serwisowe i ubezpieczeniowe w obszarach komunikacji, home assistance, assistance turystycznego i medycznego oraz usługi call center. Od początku działalności firma koncentrowała się na czasie i sposobie rozwiązania problemu, a nie jedynie na aspekcie pokrycia kosztów. W efekcie obranej strategii w ciągu trzech lat funkcjonowania GAP jej wynik finansowy zwiększył się blisko sześciokrotnie. Z podmiotu zatrudniającego 24 osoby spółka stała się 150-osobową firmą prowadzącą blisko 45 programów i 300 tys. spraw rocznie.

Firma udoskonala już istniejące programy serwisowe i ubezpieczeniowe oraz rozbudowuje ofertę w obszarach IT, truck, agro i legal assistance, opieki psychologicznej oraz autorskich aplikacji informatycznych mających m.in. zapobiegać wyłudzeniom odszkodowań.

GAP dostrzega także potencjał rozwojowy, zarówno tradycyjnych świadczeń assistance, jak i nowych linii biznesowych. Dotyczy to zarówno obszarów usług finansowych, jak i ubezpieczeniowych, a także dystrybucji retail. Dlatego spółka planuje dalszą ekspansję rynkową oraz modyfikację dotychczasowej strategii działania.

– Po okresie dynamicznego rozwoju usług serwisowych i obsługi assistance skierowanych do towarzystw ubezpieczeniowych chcemy rozszerzyć naszą działalność i oferować konkurencyjne cenowo i zakresowo programy bezpośrednio w obszarze B2B, również jako agent ubezpieczeniowy. Planujemy także dystrybucję szytych na miarę rozwiązań typu affinity integrujących usługi i ubezpieczenia, adresowanych do deweloperów, firm pożyczkowych czy producentów i firm budowlanych. W każdym z tych aspektów jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami na rynku ubezpieczeniowym – stwierdza Michał Krzyżanowski, członek zarządu Global Assistance Polska.

(AM, źródło: Brandscope)