Nadzór utrzymał karę dla Open Life

0
294

17 grudnia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy postanowienie z 16 lipca tego roku o nałożeniu na Open Life kary pieniężnej w wysokości 200 tys. zł.

Towarzystwo zostało wówczas ukarane za brak zapewnienia skutecznego systemu zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do UFK w ramach produktu Capital Plus, co stanowi naruszenie art. 56 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Sankcja została ponadto nałożona za lokowanie środków funduszy w ramach Capital Plus w aktywa, dla których towarzystwo nie mogło właściwie określić ryzyka, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać, co stanowi naruszenie art. 276 ust. 1 w związku z art. 276 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Po przeanalizowaniu wniosku Open Life o ponowne rozpatrzenie sprawy, Komisja podjęła decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za wskazane naruszenia wynosi 2 266 851,93 zł.

(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)