Nawet 42 mld dolarów strat ubezpieczonych z tytułu Idy i powodzi w Europie

0
220

Swiss Re wstępnie oszacował swoje obciążenia odszkodowawcze z tytułu huraganu Ida na około 750 mln dolarów. Według szacunków reasekuratora całkowite ubezpieczone straty wyrządzone przez żywioł będą mieścić się w przedziale 28–30 mld USD.

Swiss Re zaktualizował również swoje szacunki strat po lipcowych powodziach w Europie. Reasekurator oblicza je na około 520 mln dolarów. Grupa oszacowała łączne rynkowe straty ubezpieczone związane z tym wydarzeniem na około 12 mld dolarów. 

Swiss Re zastrzegł, że jego mogą wymagać późniejszej korekty, w miarę postępu procesu zgłaszania roszczeń i oceny.

(AM, źródło: Swiss Re)