Niemiec ma do ubezpieczenia zdrowie, samochód (elektryczny) i dom

0
329

W niemieckiej branży ubezpieczeń ogólnych spodziewany jest wzrost składki przypisanej wyrażony skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie 6,8%, z 165,4 mld dol. w 2021 r. do 229,6 mld dol. w 2026 r.

Po skurczeniu się niemieckiej gospodarki o 2,1% w 2020 r. wskutek pandemii, w 2022 r. oczekiwany jest jej wzrost o 2,8% – przewiduje firma analityczna Global Data. W dochodzeniu do normy pomocne są podjęte przez rząd środki fiskalne, do których zaliczają się zwiększone wydatki na opiekę zdrowotną, krótkoterminowe subsydia służące ochronie miejsc pracy, granty dla małych firm i osób samozatrudnionych oraz tymczasowe zmniejszenie VAT-u.

Oczekuje się, że gospodarcza normalizacja wesprze wzrost w branży ubezpieczeń ogólnych, w 2022 r. spodziewany na poziomie 4,7%. Ashish Raj, analityk ubezpieczeniowy Global Data, przedstawia swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych segmentów niemieckiej branży ubezpieczeń ogólnych.

Ubezpieczenia wypadkowe i zdrowotne to największy segment ubezpieczeń ogólnych w Niemczech, z udziałem w składce przypisanej 38,8% w 2020 r. W 2020 r. w segmencie nastąpił wzrost o 3,6%, wskutek zwiększenia świadomości zdrowotnej w czasie pandemii i rosnących kosztów opieki zdrowotnej. Pandemia doprowadziła do wzrostu kosztów zdrowotnych, zwiększając o 4% straty poniesione przez ubezpieczycieli, z 36,8 mld dol. w 2019 r. do 38,3 mld dol. w 2020 r., czego skutkiem był wzrost stawek. Na lata 2021–2026 spodziewany jest skumulowany roczny wskaźnik wzrostu w wysokości 7%.

Ubezpieczenia komunikacyjne to drugi co do wielkości segment, odpowiadający za 23,4% składki przypisanej w 2020 r. Jego wzrost o 1,1% w 2020 r. spowodowany był powrotem do normy sprzedaży samochodów po wcześniejszym spowolnieniu w pandemii. Działania rządu promującego korzystanie z samochodów elektrycznych i zwiększenie ich sprzedaży do 7–10 mln do 2030 r. skłaniają ubezpieczycieli do opracowywania odpowiednich produktów. W rezultacie CAGR dla ubezpieczeń komunikacyjnych na lata 2021–2026 wyniesie 4,6%.

Ubezpieczenia nieruchomości to trzeci największy segment z 17,2% udziału w składce przypisanej w 2020 r. Ożywienie sprzedaży nieruchomości wskutek niskich stóp procentowych dla kredytów mieszkaniowych i hipotecznych pozwala przewidywać CAGR dla tego segmentu na lata 2021–2026 na poziomie 9,4%.

Normalizacja niemieckiej gospodarki będzie przez następne lata pod negatywnym wpływem nowej fali przypadków Covid-19 i wojny w Ukrainie. Niemniej jednak rosnące koszta opieki zdrowotnej, wzrost w przemyśle i popyt na nieruchomości będą przez następne pięć lat działać na korzyść wzrostu w ubezpieczeniach ogólnych.

AC