KNF: Przedstawiciele Rosji oraz Białorusi nie dają rękojmi prawidłowego prowadzenia działalności

0
187

Niewytłumaczalna, bezprawna, otwarta i na niespotykaną od dziesięcioleci skalę agresja militarna wobec Ukrainy połączona z atakowaniem ludności cywilnej nakazuje uznać Federację Rosyjską i Republikę Białorusi za państwa działające w sprzeczności z podstawowymi regułami praworządności, prawami człowieka, wartościami demokratycznymi i zasadami prawa międzynarodowego. Dlatego w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego nie sposób traktować pochodzących z tych państw podmiotów i osób aktywnych gospodarczo, zwłaszcza poza ich granicami, jako wiarygodnych i budzących zaufanie, niemających żadnych związków z działającymi w tych państwach reżimami – głosi najnowsza uchwała KNF.

W dokumencie przyjętym 15 kwietnia nadzór oświadczył, że „wszelkie powiązania podmiotu licencjonowanego, jego znaczących udziałowców oraz osób nim zarządzających z Federacją Rosyjską lub Republiką Białorusi w postaci pochodzenia (obywatelstwa) z tych państw, koncentrowania w tych państwach swojej aktywności społecznej, zawodowej czy biznesowej lub bliskich powiązań osobistych lub biznesowych z podmiotami koncentrującymi tam swoją aktywność, Komisja Nadzoru Finansowego traktuje i traktować będzie jako istotną wątpliwość co do tego, że działalność podmiotu licencjonowanego będzie prowadzona w sposób prawidłowy – praworządny, uczciwy, transparentny, ostrożny i stabilny”.

Dlatego zdaniem Komisji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w postępowaniach licencyjnych lub autoryzacyjnych, w których „rękojmia prawidłowego prowadzenia działalności stanowi wymóg dopuszczenia do rynku usług finansowych i funkcjonowania na tym rynku lub zarządzania podmiotem działającym na tym rynku, wymóg ten, w stosunku do podmiotów posiadających tego typu powiązania, będzie uznawany za niespełniony”.

Pełna treść uchwały:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Uchwa%C5%82a_111_2022_77789.pdf

(AM, źródło: KNF)