WTW: Wydarzenia w Europie Wschodniej przyspieszają transformację energetyczną

0
230

Potrzeba zarządzania ryzykiem związanym z transformacją energetyczną została spotęgowana przez konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii w stosunku do ropy naftowej i gazu w następstwie wydarzeń w Europie Wschodniej – ocenia WTW w dorocznym Przeglądzie Rynku Energetyki.

W raporcie przeanalizowano m.in. poziomy stawek w ubezpieczeniach dla sektora energetyki. Analitycy WTW zauważyli, że we wszystkich liniach biznesowych procentowe wzrosty poziomu stawek są znacznie mniejsze niż w 2021 roku, a w niektórych przypadkach udaje się obecnie uzyskać „płaskie” (lub nawet lepsze) warunki odnowienia. Jednak połączenie wielu czynników, w tym ograniczone możliwości kierowania ubezpieczycielami oraz obawy dotyczące wpływu sytuacji w Europie Wschodniej na strumienie przychodów ze składek, uniemożliwiają złagodzenie sytuacji na rynku hurtowym.

W raporcie omówiono również zmienność w sektorze energetycznym, w którym ceny surowców osiągnęły rekordowe poziomy w związku ze zwiększonym popytem w gospodarkach wychodzących z pandemii Covid-19, a także ujęto obawy związane z wyższą inflacją. W raporcie podkreślono również, że chociaż trudne warunki na rynkach ubezpieczeń energetycznych ulegają złagodzeniu, firmy energetyczne będą potrzebowały lepszych danych, bardziej przekonujących strategii ESG i uważnego monitorowania trendów w zakresie ubezpieczania ryzyka, aby poradzić sobie z przyszłą niestabilnością rynku.

– Obecnie sytuacja na wszystkich naszych rynkach jest bardzo zrównoważona – komentuje Graham Knight, szef działu zasobów naturalnych WTW. – Z jednej strony większość segmentów odzyskała rentowność, z drugiej zaś brak nowych liderów w dziedzinie underwritingu i niechęć ubezpieczycieli do „wyłamania się z szeregu” uniemożliwia brokerom wymuszenie zasadniczych zmian w dynamice rynku. Nie wiadomo jeszcze, jak rynki zareagują na zmniejszenie przychodów ze składek w wyniku sankcji i krótkoterminowy wzrost aktywności w sektorze paliw kopalnych. Jednocześnie transformacja energetyczna nie będzie na nikogo czekać; każdy menedżer ryzyka związany z branżą będzie musiał zmierzyć się z niepewnością, wynikającą zarówno z nowego krajobrazu geopolitycznego, jak i z dążeniami do coraz szybszego osiągnięcia celów zeroemisyjności – dodaje.

– Pomimo znacznej poprawy przebiegów szkodowych w sektorze paliwowo-energetycznym w 2021 roku  rynek w dalszym ciągu pozostaje rynkiem ubezpieczycieli. Skala podwyżek stawek jest jednak znacznie mniejsza niż w 2021 roku, a dla ryzyk postrzeganych przez rynek jako bardzo dobrze zarządzane oraz bezszkodowe zdarzają się nawet nieduże obniżki stawek. Kwestie związane z transformacją energetyczną oraz efekty sankcji nałożonych na Rosję niewątpliwie wpłyną na „apetyt”  ubezpieczycieli na ryzyka w trakcie najbliższych odnowień – dodaje Wojciech Woźnica, dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych i Head of Natural Resources WTW Polska.

(AM, źródło: WTW)