Nowa odsłona ubezpieczeń transportowych w ERGO Hestii

0
1620

ERGO Hestia, czołowy gracz na polskiej arenie ubezpieczeń transportowych, odświeża ofertę produktową w związku z dynamicznie ewoluującymi wymaganiami sektora TSL (Transport-Spedycja-Logistyka).

Sektor TSL, przez ostatnie lata konfrontowany z serią wyzwań – od pandemii, przez geopolityczne napięcia w Ukrainie, aż po eskalację inflacji – doświadczał bezprecedensowej próby swojej odporności, również w aspekcie zarządzania ryzykiem i adekwatności ochrony ubezpieczeniowej.

Ostatnie nowości wprowadzone przez sopocką spółkę koncentrują się na optymalizacji warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przewoźnika drogowego i spedytora oraz ubezpieczeń cargo, a także casco taboru kolejowego.

Przedstawiciele sektora brokerskiego mogli zapoznać się ze zmianami w ofercie transportowej ERGO Hestii podczas konferencji pt. „Branża TSL w świetle ubezpieczeń – wyzwania i zagrożenia”, która odbyła się w Warszawie 19 marca 2024 r. w hotelu Westin. Wzięło w niej udział blisko 200 brokerów.

Spotkanie otworzył Adam Roman, wiceprezes ERGO Hestii odpowiedzialny za ubezpieczenia korporacyjne. Konferencja była również okazją do przedstawienia Anny Majewskiej jako nowej szefowej Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych.

Nową ofertę transportową przybliżyły Patrycja Reglińska, Magdalena Szczęśniak i Iwona Kamecka. Poruszyły takie tematy jak casco taboru kolejowego, OC przewoźnika i spedytora, a także ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Podczas konferencji omówiono również zagadnienia dotyczące likwidacji szkód oraz wyłudzeń – podczas wystąpień pt. „Zapobieganie wyłudzeniom w szkodach transportowych”, które przygotowali Bartłomiej Adamski, Jarosław Nieć i Marcin Skóra, oraz „Nowa rzeczywistość, nowe wyzwania okiem rzeczoznawcy”, zaprezentowanego przez Adama Opatowicza.

Innowacyjne podejście 3 w 1

Największą zmianą w obszarze OCPD jest wprowadzenie modelu 3 w 1. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie OC przewoźnika międzynarodowego, OC przewoźnika krajowego oraz OC spedytora w jednym produkcie.

Takie połączenie upraszcza proces zakupu ubezpieczenia oraz zapewnia spójną i wszechstronną ochronę – wyjaśnia Patrycja Reglińska, zastępczyni dyrektora Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych, odpowiedzialna w ERGO Hestii za ubezpieczenia transportowe i osobowe.

Firma poszerzyła również podstawowy zakres ubezpieczenia, włączając do niego klauzule, które do tej pory były dostępne jako opcje dodatkowe. Jest to istotna zmiana, która automatycznie zwiększa ochronę, nie wymagając od klientów indywidualnego dobierania klauzul.

Nowe warunki ubezpieczenia cargo

W obszarze ubezpieczeń cargo ERGO Hestia wprowadza trzy warianty umowy ubezpieczenia: podstawowy, rozszerzony i pełny. Dzięki tej zmianie klienci mają możliwość wyboru poziomu ochrony, który najlepiej odpowiada charakterowi ich działalności oraz indywidualnym preferencjom.

W transporcie międzynarodowym oferta oparta jest na Instytutowych Klauzulach Ładunkowych, co zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami ochrony. Ubezpieczenie można zastosować do wszystkich rodzajów transportu, co sprawia, że jest to rozwiązanie wyjątkowo uniwersalne i przystosowane do złożonych potrzeb logistycznych.

Kompleksowa ochrona taboru kolejowego

ERGO Hestia, ubezpieczając 64% sieci tramwajowych w Polsce, udowadnia swoje mocne zaangażowanie na rynku ubezpieczeń transportowych. Oferuje ubezpieczenie casco taboru kolejowego, obejmujące pojazdy będące własnością ubezpieczającego lub będące w jego użytkowaniu, zarówno podczas poruszania się po torach, jak i stacjonowania w lokomotywowniach, wagonowniach, na torach bocznych oraz w zakładach naprawczych.

Firma ubezpiecza każdy rodzaj taboru, niezależnie od napędu – parowy, spalinowy, elektryczny (jedno- i wielosystemowy), hybrydowy, aż po wodorowy. Ubezpiecza również tabor o różnym przeznaczeniu: wagony (pasażerskie, towarowe, manewrowe i uniwersalne), a także pojazdy trakcyjne, takie jak szynobusy, lokomotywy czy zespoły trakcyjne oraz pojazdy specjalne (żurawie kolejowe, drezyny).

Firma wprowadza korzystne postanowienia dotyczące franszyzy redukcyjnej, nie stosując jej w przypadku szkody całkowitej oraz traktując serię szkód wynikających z pojedynczego zdarzenia losowego jako jeden wypadek ubezpieczeniowy, co jest szczególnie istotne przy rozważaniu potencjalnych ryzyk operacyjnych.

Tego oczekuje od ubezpieczeń branża TSL

Podsumowując ostatnie zmiany w ofercie dla ubezpieczeń transportowych, ERGO Hestia z jednej strony upraszcza i skraca ogólne warunki, równolegle poszerzając ryzyka i klauzule ujęte w podstawowych wariantach swoich ubezpieczeń, co ma uprościć proces zakupowy i minimalizować ryzyko, że jakieś istotne biznesowo zdarzenie zostanie pominięte w polisie.

Nowe warunki wprowadziliśmy w odpowiedzi na potrzeby rynku i oczekiwania naszych klientów – podkreśla Patrycja Reglińska. – Dzięki zmianom klauzule, które do tej pory trzeba było dodatkowo włączać, trafiły do zakresu podstawowego. Jesteśmy przekonani o konkurencyjności naszej oferty i zapraszamy do zapoznania się z jej szczegółami na Portalu Wiedzy Korporacyjnej.

Aleksandra E. Wysocka