Nowa Zelandia: Niskie i jeszcze niższe współczynniki wypłacalności

0
344

Współczynniki wypłacalności ubezpieczycieli są niskie jak na standardy międzynarodowe, a mogą ulec dalszemu obniżeniu w środowisku niskich stóp procentowych – diagnozuje Bank Rezerw Nowej Zelandii w swoim Raporcie Stabilności Finansowej z listopada 2019 r. Biorąc pod uwagę sytuację, RBNZ rozważy nałożenie na ubezpieczycieli wymogu utrzymywania dodatkowych buforów wypłacalności w Nowej Zelandii, w ramach rewizji legislacji ubezpieczeniowej.

RBNZ ustanawia minimalne wymogi wypłacalności dla ubezpieczycieli, a ubezpieczyciele dobrowolnie utrzymują bufory ponad to minimum. Tymczasem odnotowane przez wielu ubezpieczycieli życiowych i ogólnych współczynniki wypłacalności uległy obniżeniu, pozostawiając niskie bufory nad minimalnymi wymogami. Bank Rezerw wymaga od nowozelandzkich ubezpieczycieli utrzymanie współczynnika wypłacalności powyżej 100%. Dalsze spadki są możliwe u niektórych ubezpieczycieli na życie wskutek ostatnich spadków stóp procentowych.

Współczynniki wypłacalności są dostosowane do ryzyka. W tej sytuacji obniżające się współczynniki wypłacalności, ogólnie rzecz biorąc, przekładają się na bardziej ryzykowne środowisko operacyjne. Wiele czynników wpływa na profile ryzyka poszczególnych ubezpieczycieli i współczynniki wypłacalności muszą być uwzględniane wraz z wszelkimi długoterminowymi strategiami łagodzącymi skutki, jakimi dysponują ubezpieczyciele. Aktualny trend przyczynia się do słabych zagregowanych współczynników wypłacalności nowozelandzkich ubezpieczycieli w porównaniach międzynarodowych, a wyjątkowo niskie bufory wypłacalności są powodem do obaw o zdolność ubezpieczycieli do spełnienia wymogów minimalnych na wypadek nagłego pogorszenia sytuacji ekonomicznej albo dużego zdarzenia szkodowego. Skutkiem spadku stóp procentowych może być redukcja aktywów netto wynikająca z rozbieżności między aktywami a zobowiązaniami oraz ograniczenie przyszłej rentowności wskutek mniejszego zwrotu z inwestycji.

(AC, źródło: Asia Insurance Review)