Nowe ubezpieczenia korporacyjne już w ofercie Warty

0
617

Z początkiem roku Warta wprowadziła zapowiadane wcześniej nowe OWU ubezpieczeń mienia i utraty zysku brutto, a także ubezpieczeń odpowiedzialności członków władz spółki i nadwyżkowego D&O. Polisy z nowymi warunkami są dystrybuowane za pośrednictwem kanałów sprzedaży ubezpieczyciela

Nowe OWU ubezpieczeń mienia i utraty zysku brutto, które zastąpiły OWU mienia od zdarzeń losowych, utraty zysku i mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, obejmują szereg rozwiązań, które mają na celu zapewnienie kompleksowej ochrony – w odniesieniu do chronionego mienia, kosztów, które klient jest zmuszony ponosić po powstaniu szkody, jak również strat finansowych, które mogą powstać wskutek szkody w mieniu.

Warta zaznacza, że uwzględniła również wiele postanowień, które do tej pory były wprowadzane do umowy na wniosek brokerów, np. ochronę dla nowo nabytego mienia, nowych lokalizacji czy opcję odtworzenia mienia w innej lokalizacji niż miejsce szkody. Ubezpieczyciel przewiduje również możliwość indywidualnego kształtowania warunków ubezpieczenia, dopasowanych do potrzeb klienta, specyfiki posiadanego lub zarządzanego przez niego mienia, lub prowadzonej działalności, poprzez wprowadzenie do umowy klauzul dodatkowych OWU, a także postanowień dodatkowych lub odmiennych od warunków uzgodnionych z klientem.

Z kolei nowocześniejsza odsłona produktów D&O ma zapewnić kompleksową ochronę ubezpieczeniową na wypadek roszczeń wynikających z błędów popełnianych w związku z pełnieniem kluczowych funkcji w spółkach.

Warta tłumaczy, że najważniejszym powodem przyświecającym wprowadzeniu nowych warunków ubezpieczenia D&O była potrzeba stworzenia produktu przyjaznego dla brokerów, który jednocześnie będzie spełniał bardziej wysublimowane wymogi klientów.

Podstawowy zakres ubezpieczenia został podzielony na elementy przeznaczone specjalnie dla konkretnego ubezpieczonego.

Nowe OWU D&O wprowadziły prostą definicję potocznie stosowanego terminu „punkt zaczepienia” i intuicyjną ścieżkę zastosowania ubezpieczenia ponad umową ubezpieczenia podstawowego. Regulują też kwestię kontynuacji ochrony ubezpieczenia w kolejnej, nadwyżkowej warstwie, na warunkach zakresu ubezpieczenia podyktowanych przez ubezpieczyciela oferującego podstawowy zakres ochrony.

Więcej szczegółów na temat nowej oferty Warty:

(AM, źródło: Warta)