Nowość Wiener na rynku ubezpieczeń transportu

0
930

Wiener TU poszerzyło swoją ofertę o ubezpieczenie obejmujące wszystkie etapy przewozów intermodalnych. Produkt został przygotowany we współpracy z Transbrokers. Polisa obejmują pełną ochroną każdy etap transportu towaru.

Transport intermodalny nazywany jest często transportem „od drzwi do drzwi”. Jest on realizowany w jednej jednostce ładunkowej, przy użyciu różnych gałęzi transportu, bez przeładunku samych towarów przy zmieniających się środkach transportu. Sprawdza się on przede wszystkim na długodystansowych trasach łączących przewozy szynowe, lotnicze, morskie czy rzeczne.

Dotychczas ubezpieczenia tego typu transportów były postrzegano jako skomplikowane i często nie pokrywały wszystkich ryzyk, które ponosi przedsiębiorca.

 – Ubezpieczenie intermodalne to pierwsze takie ubezpieczenie, które obejmie podmioty występujące w roli operatora intermodalnego, czyli takiego transportu, który na całym odcinku odbywa się w tej samej jednostce załadunkowej – zwykle jest to kontener morski – i przez cały czas odpowiada za niego ten sam operator, na podstawie jednej umowy, wykorzystując, w warunkach polskich, kolej oraz transport drogowy – mówi Sławomir Deliś, dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Transportowych Wiener TU. – Taka forma współpracy zmniejsza biurokratyczne obciążenie nadawcy ładunku – zaznacza.

– Na polskim rynku ubezpieczeniowym od lat istniała luka. Żaden z ubezpieczycieli nie oferował operatorom transportu intermodalnego ubezpieczenia OC, które by zabezpieczało ich interesy, umożliwiało transfer ryzyka na ubezpieczyciela oraz stanowiło swego rodzaju zabezpieczenie dla zleceniodawców, jak to ma miejsce w przypadku ubezpieczenia OC PD. Tego rodzaju ubezpieczenia dostępne były wyłącznie dla graczy globalnych, którzy ubezpieczyli się w swoich krajach macierzystych. Transbrokers postanowił to zmienić – mówi Adam Pająk, prezes zarządu Transbrokers.

Jedną z problematycznych kwestii związanych z ubezpieczeniem intermodalnym jest określenie podstawy odpowiedzialności operatora, który wydając w ramach zawieranej umowy odpowiedni dokument przewozu, odpowiada wobec zleceniodawcy za wszelkie kwestie związane z transportem i ewentualną utratą lub uszkodzeniem ładunku od chwili jego przyjęcia do wydania. Rynek transportu, szczególnie intermodalnego, jest nieprzewidywalny, dlatego niezwykle istotną kwestią jest odpowiednie przygotowanie się do przeprowadzenia transportu na trasach międzykontynentalnych.

Ubezpieczenie OC OTI obejmuje swym zakresem odpowiedzialność za utratę, ubytek przesyłki, jej uszkodzenie oraz za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania czynności terminalowych w przewożonym ładunku oraz w jednostce transportowej.

(AM, źródło: Wiener)