Warta z odświeżoną ofertą dla MŚP

0
1051

Z początkiem sierpnia oferta Warty dla małych i średnich przedsiębiorców poszerzyła się o nowe odsłony umów Warta Ekstrabiznes Plus oraz Smartbiznes. W nowych propozycjach produktowych znalazł się szereg uproszczeń i udogodnień dla właścicieli firm oraz pionierskie pakiety bezpieczeństwa zapewniające im ochronę na wypadek zmian w działalności.

W nowych odsłonach produktów dopasowano oferty do całkowicie nowych działalności, a także większej mobilności klientów, uproszczono konstrukcję produktów, wprowadzono więcej zakresów w formule all risk czy umożliwiono rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności cywilnej na cały świat.

– Widzimy zmieniające się potrzeby naszych klientów. Dlatego postanowiliśmy dostosować cenione produkty do nowych oczekiwań – upraszczając je i dopasowując pod najczęściej oferowane branże. W nowej odsłonie Warta Ekstrabiznes Plus oraz Smartbiznes nasi agenci jeszcze lepiej i sprawniej będą w stanie przygotować ofertę dopasowaną do charakteru danej firmy – mówi Andrzej Olechniewicz, dyrektor operacyjny w Biurze Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warty. –  Wprowadziliśmy również szereg nowości niedostępnych wcześniej na rynku, w tym m.in. ochronę na wypadek zmian w prowadzonej przez klienta działalności, tzw. Pakiety Bezpieczeństwa czy spakietyzowaną formę ochrony dla popularnych obecnie działalności, jak np. pakiet Food Truck czy pakiet samoobsługowa myjnia bezdotykowa. Wszystko to, aby ułatwić klientom prowadzenie biznesu w obecnej niepewnej codzienności – dodaje.

Warta Ekstrabiznes Plus jest skierowana do firm MŚP, których wartość majątku nie przekracza 15 mln zł, a przychody nie są większe niż 20 mln zł. Klient przy wsparciu agenta Warty może dopasować zakres ochrony spośród dostępnych wariantów ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Polisę można dodatkowo rozszerzyć o 15 klauzul dodatkowych w przypadku ubezpieczenia mienia oraz o 13 klauzul w przypadku OC, dostosowując je do specyfiki prowadzonej działalności.

– Produkt sprawdzi się w firmach, gdzie potrzebna jest bardzo szeroka ochrona mienia zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią. W ramach rozwiązań związanych z NNW wprowadziliśmy do oferty kilka nowości, których obecnie nie oferuje żaden inny ubezpieczyciel, tj. ubezpieczenie osób trzecich przebywających w lokalizacji prowadzonej przez ubezpieczającego działalności, np. gości hotelu czy restauracji, a także wsparcie dla pracodawcy w sytuacji, gdy on sam bądź jego pracownik wskutek zaistniałego nieszczęśliwego wypadku nie są zdolni do pracy – mówi Andrzej Olechniewicz.

Z kolei dla firm, których posiadany majątek oraz przychody nie przekraczają miliona złotych, Warta przygotowała nową odsłonę Smartbiznes. Również i w tym programie oferta została przygotowana pakietowo. Wprowadzono także m.in. ubezpieczenie mienia w formule all risk, ochronę mienia nie tylko w siedzibie firmy, ale i na placu oraz pakiety ochrony dopasowane do konkretnej działalności. Dla jednoosobowych działalności, a także osób fizycznych działających bez regonu, przygotowano katalog ubezpieczeń dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla różnych grup, w tym m.in. dla personelu fryzjersko-kosmetycznego, instruktorów sportowych oraz pracowników biurowych, a także stażystów w zakresie szkód wyrządzonych pracodawcy.

– Zdajemy sobie sprawę, jak wiele zmiennych musi być wzięte pod uwagę, aby przygotować ubezpieczenie spełniające wymogi naszych klientów. Dlatego główną zaletą oferty Smartbiznes jest jej elastyczność i szerokie pakiety gwarantowanej ochrony oraz opcje dopasowane dla najczęściej oferowanych branż, tj. Przedsiębiorca lub uwzględniające indywidualną specyfikę prowadzonej działalności, np. Food Truck i Myjnia samoobsługowa – mówi Andrzej Olechniewicz. – Wiemy też, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy, stąd szerszy katalog zawodów, w których dostępna jest ochrona z tytułu zawodowej odpowiedzialności cywilnej – dodaje.

To kolejna w tym roku zmiana w produktach Warty dla MŚP. Na początku 2020 r. ubezpieczyciel wprowadził nową odsłonę Programu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach grupowego ubezpieczenia na życie.

(AM, źródło: Warta)