Odnowa Proamy zaczyna się od produktów moto

0
710

Generali rozpoczyna proces repozycjonowania marek Generali i Proama. Ta druga w założeniu ma być prosta i nowoczesna. Metamorfoza marki rozpoczyna się od zmian w produkcie motorowym.

Głównym elementem nowego moto Proama jest AC Mini, czyli ochrona od szkód spowodowanych przez żywioły i zwierzęta, a także od kradzieży pojazdu. AC Mini jest dostępne w 3 wariantach. Są to:

  • AC Mini Kosztorys – odszkodowanie na podstawie wyceny Proama (gotówka do ręki);
  • AC Mini Warsztat – naprawa pojazdu w warsztacie wskazanym przez Proama, w tym opcja „door to door” oraz trzyletnia gwarancja za wykonaną usługę lub odszkodowanie na podstawie wyceny Proama;
  • AC Mini ASO – naprawa w dowolnym warsztacie, w tym ASO lub naprawa pojazdu w warsztacie wskazanym przez Proama, w tym opcja „door to door” oraz trzyletnia gwarancja za wykonaną usługę lub odszkodowanie na podstawie wyceny Proama.

Ubezpieczenie można wzbogacić o dodatkowe produkty, takie jak assistance motorowy dostępny w dwóch wariantach. Każdy z nich ma zapewnić klientowi podstawową pomoc na drodze w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Oba warianty gwarantują nielimitowane holowanie pojazdu po wypadku. W zakresie assistance samochodowego dostępny jest również assistance rowerowy, który w przypadku awarii lub uszkodzenia roweru zapewni klientowi i jego bliskim transport sprzętu oraz ubezpieczonych do najbliższego serwisu rowerowego lub do miejsca zamieszkania, max do 100 km, a w przypadku nieszczęśliwego wypadku – transport medyczny do najbliższej placówki medycznej.

OC i AC Mini można rozszerzyć o NNW, które działa w pojeździe i poza pojazdem. To ochrona dla kierowcy i pasażerów, a także właścicieli pojazdu i ich bliskich (małżonek, dzieci) obejmujące wypadki w związku z ruchem pojazdu, jak i związane z życiem codziennym.

Klienci mogą również rozbudować ochronę o Autoszyby – dostępne w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to Naprawa Szyby, gwarantujący naprawę szyby, a jeżeli nie jest ona możliwa i trzeba wymienić szybę, Proama zapłaci za robociznę, natomiast klient pokryje koszty części materiałów użytych do wymiany. Drugi wariant wyłącznie do AC Mini nosi nazwę Naprawa i Wymiana Szyby. Gwarantuje on pokrycie kosztów zarówno robocizny, jak i części zastosowanych przy naprawie lub wymianie uszkodzonej szyby.

Kolejnym dodatkiem wyłącznie do AC Mini jest ochrona rzeczy osobistych znajdujących się w pojeździe, takich jak np. telefon komórkowy, tablet, laptop, torebka – z sumą ubezpieczenia w wysokości 2 lub 5 tys. zł. Obejmuje ona utratę tych przedmiotów w przypadku kradzieży pojazdu lub w wyniku rabunku, a także ich uszkodzenia spowodowanego przez żywioły i zwierzęta. Zakres terytorialny tych produktów obejmuje wyłącznie Polskę.

Jednocześnie Proama wycofuje ze swojej oferty ubezpieczenie podróży i NNW Pakiet dla Dziecka oraz Indywidualny. Ubezpieczenie mieszkania pozostaje bez zmian.

(AM, źródło: Generali)