Odszkodowanie to nie dochód z działalności, więc podatek się należy

0
348

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przedsiębiorca strefowy, który w 2018 r. uzyskał decyzję o wsparciu nowej inwestycji, nie może uznać, iż otrzymane potem odszkodowanie za szkodę wyrządzoną sześć lat wcześniej jest dochodem wolnym od opodatkowania – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Sprawa rozstrzygana przez NSA dotyczyła przedsiębiorcy z branży drzewnej, działającego wyłącznie na terenie określonym w ważnej 15 lat decyzji o wsparciu. Rok po jej uzyskaniu otrzymał od ubezpieczyciela ponad 1,4 mln zł odszkodowania za szkody związane z pożarem z 2012 r. wraz z odsetkami za zwłokę. Zniszczone mienie znajdowało się na działce wymienionej w decyzji o wsparciu. Dlatego też przedsiębiorca zakwalifikował środki uzyskane od ubezpieczyciela do przychodów operacyjnych związanych z produkcją drewna. Jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia z PIT dla dochodów uzyskiwanych na podstawie decyzji o wsparciu o nowej inwestycji dopiero od miesiąca, w którym poniósł koszty po dniu wydania decyzji lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej. I dlatego wspomnianego odszkodowania nie można uznać za dochód z nowej inwestycji, który korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 14 lipca 2020 r. (sygn. akt I SA/Rz 386/20) stwierdził, że ustawa, która wprowadziła preferencję podatkową, nie zawierała przepisów przejściowych. Z tego powodu nie można uznawać, iż wywołała ona skutki wsteczne. Z kolei NSA w wyroku z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt II FSK 77/21) uznał, że odszkodowanie od ubezpieczyciela nie ma związku z decyzją o wsparciu nowej inwestycji, za czym przemawia chociażby różnica czasowa między pożarem, którego skutkiem była wypłata środków, a wydaniem decyzji. A w takiej sytuacji odszkodowanie podlega opodatkowaniu jako dochód z działalności gospodarczej.

Więcej:

„Dziennik Gazeta Prawna” z 10 lipca, Mariusz Szulc „Odszkodowanie w strefach bez PIT”

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)