Oferta Wartości HDI

0
587

Warta skupia się w swoich działaniach na ciągłym rozwoju współpracy z pośrednikami. Chcąc osiągnąć ten cel, sięga po narzędzia, które pozwalają jej trafić do każdego pośrednika i w pełni rozwinąć jego potencjał.

Do takich właśnie celów powołany został już pięć lat temu program Oferta Wartości HDI.

Z programem Oferta Wartości HDI wystartowaliśmy już w 2015 r. Pozwala on na indywidualne spojrzenie na agenta i jego potrzeby poprzez dobranie odpowiednich, spersonalizowanych narzędzi wsparcia. Jednak dopiero połączenie narzędzi motywacyjnych z wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami naszych menedżerów, prezentujących agentom zakres programu, pozwala im osiągnąć dynamiczny rozwój sprzedaży.

Zależy nam na unikatowym podejściu do agenta, dlatego jesteśmy jego partnerem w biznesie – mówi Michał Wójcik, dyrektor operacyjny Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Masowych HDI.

Michał Wójcik

Punktem wyjścia przy tworzeniu założeń programu Oferta Wartości HDI było zdiagnozowanie faktycznych potrzeb i motywacji agentów, którzy stanowić mieli grupę docelową dla tego programu. Takie podejście pozwoliło zbudować kompleksowy katalog narzędzi wsparcia, dostępnych dla agentów w programie.

Obejmuje on obecnie swoim zasięgiem całą sieć sprzedaży, angażując zarówno agentów, jak również dyrektorów Makroregionów Detalicznych oraz regionalnych menedżerów sprzedaży w sieci sprzedaży HDI.

Oferta Wartości HDI to program, który działa na zasadzie partnerskiej umowy z agentem, gdzie w zamian za realizację określonych wspólnie założeń biznesowych oferowane jest agentom wsparcie, które ma na celu doprowadzić do dynamicznego rozwoju jego agencji.

Agentom biorącym udział w programie oferowany jest m.in. szeroki wachlarz benefitów, takich jak: dofinansowanie do biura, oznakowanie lokalu, promocja w mediach poprzez publikację artykułów w lokalnej prasie lub internecie, zestawy materiałów marketingowych i szkoleniowych.

Narzędzia wsparcia dostosowywane są do indywidualnego profilu danego agenta. W zamian za udostępnienie mu wybranych narzędzi wsparcia ustalana jest z nim dedykowana ścieżka rozwoju sprzedaży.

Efektem tych działań ma być skuteczne osiąganie zakładanych celów biznesowych przy utrzymaniu dbałości o jakość wprowadzanych rozwiązań.

Bardzo dobre wyniki osiągane w programie Oferta Wartości HDI to przede wszystkim efekt ciężkiej pracy agentów oraz dużego zaangażowania i aktywności po stronie regionalnych menedżerów sprzedaży.

W latach 2015– 2020 w Programie wzięło udział 1643 agentów. Z tej grupy nowe oznakowanie placówek otrzymała ponad połowa lokali. Opublikowanych zostało również ponad 400 artykułów w lokalnych mediach.

Za nami już pięć lat intensywnego rozwoju programu, ale zmotywowani jego świetną oceną, wyrażoną przez naszych agentów, nie zwalniamy tempa. Dalej udoskonalamy ofertę oraz dostosowujemy ją do zmieniających się realiów.

Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i z myślą o naszych agentach szykujemy kolejne, innowacyjne odsłony programu – mówi Michał Wójcik.


MOJE DOŚWIADCZENIA Z PROGRAMEM

W ramach programu Oferta Wartości HDI otrzymaliśmy od TUiR Warta wsparcie w postaci kompleksowego oznakowania biura oraz wyposażenia w materiały reklamowe, szkoleniowe i marketingowe. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy w tak trudnym czasie otworzyć nową placówkę promującą Agencję Bufix oraz TUiR Warta.

Podczas oficjalnego otwarcia nie zabrakło przedstawicieli Warty z Makroregionu Detalicznego Tarnów. Podsumowując, program ten pozwala nam na ciągły rozwój w biznesie i profesjonalizm w obsłudze klienta.

Katarzyna Klęk
Agencja Bufix


Program Rozwoju Sieci Sprzedaży – Oferta Wartości HDI, od momentu uruchomienia, na stałe wpisał się w prace Makroregionu Detalicznego, jako narzędzie bezpośrednio wpływające na wynik i wspierające realizację celów sprzedażowych.

Kluczem do sukcesu jest spersonalizowana oferta dla agenta i czytelnie ustalone zasady współpracy. Tym, co cenią nasi agenci, jest wypracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju – takie podejście do agentów wyróżnia TUiR Warta na rynku.

Radosław Grybel
dyrektor Makroregionu Detalicznego Tarnów


Program Oferta Wartości HDI to zdecydowany unikat na rynku ubezpieczeniowym i ten fakt bardzo pomaga mi przy rozmowach z agentami. Różnorodność form wsparcia w ramach tego projektu pozwala na stworzenie indywidualnej, uszytej na miarę oferty, którą ustalam wspólnie z agentem.

Monika Kotuła
regionalny menedżer sprzedaży Makroregionu Detalicznego Warszawa


Wybierając agentów do udziału w programie, szukam tych pośredników, którzy zdają sobie sprawę z ciężkiej pracy, jakiej od nich oczekuję, ale w zamian za benefity, które płyną z udziału w nim, gotowi są podjąć to wyzwanie.

Benefity, takie jak dofinansowanie do biura, wsparcie medialne i oznakowanie lokalu, to bardzo ważne filary pomocy, które pomagają przekonać agenta do współpracy, a jednocześnie wypromować go na lokalnym rynku. Program Oferta Wartości HDI ukierunkowany jest nie tylko na rozwój agentów dotychczas współpracujących z Wartą, ale również na pozyskanie agentów z rynku, którzy dopiero rozpoczną swoją przygodę z Wartą. Program wśród agentów odbierany jest jako motywator napędzający sprzedaż.

Barbara Konieczna
regionalny menedżer sprzedaży Makroregionu Detalicznego Poznań

Program Oferta Wartości HDI jest stale oferowany kolejnym agentom. Warta zachęca nowych pośredników do wzięcia udziału w programie. Aby skorzystać z oferowanych benefitów, należy jedynie skontaktować się z właściwym regionalnym menedżerem sprzedaży Warty i ustalić kolejne kroki uczestnictwa.