Open Finance zapłaci za pomijanie informacji przy sprzedaży „uefek”

0
466

533 tys. zł – taką karę będzie musiał uiścić Open Finance za stosowanie niewłaściwych praktyk przy sprzedaży polis inwestycyjnych. Warszawski Sąd Apelacyjny oddalił bowiem odwołanie firmy od decyzji prezesa UOKiK nakładającej na nią sankcję.

Spór sądowy dotyczył decyzji z sierpnia 2018 r. Wówczas to prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Open Finance karę w łącznej wysokości 533 655 zł (decyzja nr RLU-5/2017 z 16.08.2017 r.), stwierdził bowiem stosowanie przez firmę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegające m.in. na pomijaniu w kartach informacyjnych polis z UFK opracowanych przez AXA Życie oraz ING TUnŻ (obecnie Nationale-Nederlanden) istotnych informacji. Dotyczyły one możliwości rozwiązania umowy w każdym czasie jej trwania i o łączących się z tym znacznych obciążeniach finansowych dla konsumentów.

Open Finance skorzystało z prawa do odwołania od takiego rozstrzygnięcia szefa Urzędu. I 19 marca 2019 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję prezesa UOKiK. Ten zaś skorzystał z przysługującego mu prawa do apelacji. 5 lutego tego roku Sąd Apelacyjny uwzględnił ją w całości, jednocześnie oddalając odwołanie  Open Finance. W konsekwencji decyzja prezesa UOKiK została utrzymana w mocy w całości.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl