Stomatolodzy pod ochroną PZU

0
405

PZU stworzył program ubezpieczeń dla lekarzy dentystów, higienistek i asystentek, którzy są członkami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Stomatolodzy mogą ubezpieczyć się m.in. od utraty dochodu z powodu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy.

– Oficjalnie rozpoczynamy współpracę z największym polskim towarzystwem ubezpieczeń oraz firmą iExpert, liderem rynku ubezpieczeń zawodowych. To historyczny moment dla naszej organizacji, który przekłada się na praktyczne korzyści dla członków. Oferta umożliwiająca również zabezpieczenie się na wypadek losowej niezdolności do pracy jest dowodem na uważną obserwację branżowych potrzeb i ukłonem dla wszystkich tworzących PTS – mówi Piotr Flejszar, dyrektor Biura ZG PTS.

W ramach pakietu PZU dostępnych jest pięć różnych ubezpieczeń, które można również wykupić osobno. Oprócz ubezpieczenia od utraty dochodu są to: OC obowiązkowe, OC dobrowolne, ochrona prawna zawodu oraz NNW HIV/WZW.

– Ubezpieczenie zawodowe to podstawa w pracy z pacjentami. Odpowiednio dobrana ochrona zapewnia bezpieczeństwo finansowe w razie nieprzewidzianych okoliczności. Proponowany program obejmuje wszystkie ryzyka związane z codzienną pracą lekarzy dentystów, stomatologów, higienistek i asystentów stomatologicznych. Dzięki elastycznej ofercie, każdy członek PTS może dopasować zakres polisy do wymagań swojej pracy – wyjaśnia Mirosław Bubnowski, prezes spółki iExpert.

Obowiązkowe OC pokrywa szkody wyrządzone pacjentowi do wysokości 75 tys. euro w przypadku jednego zdarzenia i 350 tys. euro w przypadku wszystkich zdarzeń. Te sumy można zwiększyć, wykupując dodatkowe ubezpieczenie. Dobrowolne OC pozwala zwiększyć sumę ubezpieczenia do 5 mln zł, zapewniając pokrycie szkód, których koszty przekroczą sumę gwarancyjną obowiązkowej polisy. Rozszerza również zakres terytorialny ubezpieczenia poza obszar Polski. 

Z kolei ubezpieczenie ochrony prawnej o sumie ubezpieczenia 100 tys. zł lub 500 tys. zł zapewnia pokrycie kosztów prawnych i sądowych. Natomiast NNW ekspozycji na ryzyko HIV i WZW obejmuje nieszczęśliwe wypadki podczas pracy oraz zwrot kosztów leczenia w sytuacji zakłucia, zadraśnięcia, rozcięcia, zadrapania, pogryzienia przez pacjenta. Oferta skierowana jest zarówno do lekarzy dentystów, jak i higienistek i asystentów stomatologicznych.

Dentyści ubezpieczeni od utraty dochodu z powodu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem lub chorobą, mogą liczyć na wypłatę świadczenia w wysokości do 537 zł dziennie, w zależności od wybranego wariantu. Do wyboru są trzy sumy gwarancyjne: 60 tys., 120 tys., 180 tys. zł. Wszystkie ubezpieczenia są dostępne przez internet.

(AM, źródło: PTS)