PBUK: Sąd zdecydował o przymusowej likwidacji Olympic Insurance

0
1211

Sąd w Nikozji, po trwającym ponad rok postępowaniu, potwierdził swoją wcześniejszą decyzję w sprawie przymusowej likwidacji zarejestrowanego na Cyprze towarzystwa ubezpieczeniowego Olympic Insurance Co Ltd.*. Sąd wyznaczył likwidatora firmy. Ustalił także termin, w jakim wierzyciele mogą zgłaszać do niego roszczenia. Upływa on 27 września 2019 roku.

Olympic Insurance Co Ltd. wystawiło ok 200 tys. komunikacyjnego polis OC poprzez swój oddział w Bułgarii. Ubezpieczonymi byli posiadacze pojazdów zarejestrowanych w tym państwie. Szkody spowodowane przez nich odnotowano na terenie wielu państw europejskich.

 – Przymusowa likwidacja Olympic Insurance Co Ltd. oznacza różne skutki dla poszkodowanych, w zależności od tego, gdzie nastąpiło zdarzenie, z którego wynikła szkoda. Roszczenia odszkodowawcze z wypadków spowodowanych na terytorium Polski przez posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Bułgarii i ubezpieczonych w likwidowanym towarzystwie, powinny być zgłaszane do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

Osoby poszkodowane w wypadkach zaistniałych za granicą są w trudniejszej sytuacji, ponieważ ich roszczenia co do zasady muszą być kierowane bezpośrednio do likwidatora niewypłacalnego towarzystwa. Dotyczy to przede wszystkim poszkodowanych w wypadkach na terenie Bułgarii, dla których jest to jedyna droga dochodzenia roszczeń.

– Osoby, którym przysługują odszkodowania w związku z wypadkami spowodowanymi przez ubezpieczonych w towarzystwie Olympic na terenie innych państw, mogą zgłaszać roszczenia do właściwych Biur Narodowych, zamiast kierować je na adres likwidatora. Zgłoszenia szkód dokonywane w tym trybie nie są ograniczone żadnym szczególnym terminem, oprócz ogólnego terminu przedawnienia roszczeń określonego przepisami państwa, gdzie nastąpił wypadek – mówi Mariusz Wichtowski. Lista Biur Narodowych znajduje się na stronie PBUK.

Podstawowy termin zgłaszania wierzytelności do likwidatora Olympic Insurance Co Ltd. ustalony został na 35 dni od daty decyzji sądu, czyli od 23 sierpnia. Termin upływa więc 27 września. 

Zgodnie z informacją opublikowaną przez likwidatora, termin ten może być na wniosek wierzyciela w uzasadnionych przypadkach przedłużony. Zgodnie z prawem cypryjskim wierzytelności wynikające ze zdarzeń ubezpieczeniowych, np. roszczenia odszkodowawcze w zakresie ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wypadków spowodowanych przez osoby ubezpieczone w likwidowanym towarzystwie, mają pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnościami innego rodzaju.

 ***

https://gu.com.pl/…

(AM, źródło: PBUK)