Rynek ubezpieczeń: Polisy z UFK nie są już fundamentem sprzedaży „życiówki”

0
337

Z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) podsumowującego wyniki uzyskane przez rynek w I półroczu 2019 roku wynika, że ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie są już fundamentem sprzedaży sektora życiowego. Z kolei w dziale II odnotowano pogłębienie widocznego już w pierwszym kwartale spadku przypisu składki w obowiązkowych polisach komunikacyjnych.

Z danych zebranych przez PIU wynika, że w pierwszej połowie obecnego roku ubezpieczyciele zebrali 32,15 mld zł składek, o 0,07% więcej niż rok wcześniej, i wypłacili poszkodowanym oraz klientom odszkodowania i świadczenia na kwotę 20,56 mld zł (-0,89% r/r). Polscy ubezpieczyciele wypracowali też 4,1 mld zł zysku netto – o 7,1% więcej niż rok wcześniej. Zakłady wpłaciły do budżetu państwa 690 mln zł tytułem podatku dochodowego oraz ok. 360 mln zł tzw. podatku od aktywów.

Zmiana warty

W pierwszej połowie tego roku ubezpieczycielom życiowym nie udało się odwrócić trendu spadkowego, który rozpoczął się w I kwartale 2018 r. (w rzeczywistości spadek przypisu w „życiówce” jest notowany od 2013 r.; rok 2017, kiedy to dział I uzyskał rezultat lepszy od wykazanego w poprzednim roku, był swoistą anomalią). Półroczny przypis składki działu I uplasował się bowiem na poziomie 10 594,63 mln zł – o 4,9% niższym od uzyskanego w analogicznym okresie ub.r. (11 140,47 mln zł). To konsekwencja stale kurczącego się przypisu składki z ubezpieczeń z UFK (gr. 3), który na koniec czerwca wyniósł 3429,44 mln zł (4306,46 mln zł rok wcześniej, -20,37% r/r). W efekcie spadków w segmencie „uefek”, po raz pierwszy od bardzo dawna, to grupa 1 (polisy na życie) stała się filarem sprzedaży sektora życiowego. Przypis składki z tego typu umów uplasował się na poziomie 3928,52 mln zł wobec 3793,67 mln zł przed rokiem (+3,55% r/r). Do gr. 3 zbliża się też segment ubezpieczeń wypadkowych, gdzie półroczna sprzedaż wygenerowała 3111,14 mln zł składek – o 6,71% więcej niż po 6 miesiącach 2018 r. (2915,5 mln zł).

Zyski rosną

Wynik finansowy netto działu I uplasował się na poziomie 1285,64 mln zł – o 8,01% wyższym od ubiegłorocznego (1285,64 mln zł). Poprawiła się też rentowność techniczna sektora. Wynik techniczny „życiówki” wyniósł 1633,22 mln zł i był o 9,27% wyższy od odnotowanego przed rokiem (1494,72 mln zł). Łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto w I poł. 2019 r. przez towarzystwa życiowe – 9786,12 mln zł – była o 9,68% niższa od ubiegłorocznej (10 834,41 mln zł).

Zakłady z działu I uiściły 324,75 mln zł podatku dochodowego (287,78 mln zł przed rokiem, +9,27% r/r).

Działalność majątkowa (łącznie)

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w I połowie tego roku 21 551,4 mln zł składek brutto – o 2,71% więcej niż na koniec czerwca 2018 r. (20 982,97 mln zł).

Kolejny spadek w OC

Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU, zwraca uwagę, że największą część rynku ubezpieczeń majątkowych stanowiły jak co roku ubezpieczenia komunikacyjne. Składka zebrana z polis OC posiadaczy pojazdów lądowych wyniosła 7614,48 mln zł – o -0,99% mniej niż w I poł. 2018 r., kiedy przychody z tego segmentu uplasowały się na poziomie 7690,74 mln zł. Wskaźniki te potwierdzają wcześniejszą analizę „Gazety Ubezpieczeniowej” przeprowadzoną na podstawie danych ze sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, mówiącą o pogłębieniu zarysowanego w I kwartale tego roku spadku w segmencie obowiązkowych polis komunikacyjnych (-0,31% r/r).

W stałym tempie rośnie natomiast segment AC, gdzie sprzedaż wzrosła o 4,54% r/r (z 4219,35 mln zł do 4410,89 mln zł), podczas gdy po pierwszych trzech miesiącach tego roku wskaźnik wzrostu w autocasco wyniósł 4,24%.

W I półroczu ubezpieczyciele wypłacili 4675,26 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC (4426,62 mln zł przed rokiem, +5,62% r/r), oraz 2696,04 mln zł z autocasco (2423,61 mln zł, +11,24% r/r). PIU oszacowała, że każda godzina oznacza 1 mln zł wypłat przeznaczonych na odszkodowania z OC dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Rośnie popularność ochrony domów i mieszkań

Z danych Izby wynika ponadto, że w I półroczu 2019 r. na ochronę mieszkań i firm przed ogniem i żywiołami wydano 1,8 mld zł, o 5% więcej niż rok wcześniej. Ze wszystkich ubezpieczeń majątkowych niekomunikacyjnych wypłacono 3,4 mld zł odszkodowań i świadczeń.

Warto zwrócić uwagę na duży wzrost wypłat odszkodowań w ubezpieczeniach związanych z żywiołami. Poszkodowani otrzymali w ciągu pół roku aż o 20% więcej niż rok wcześniej. Jak wskazywaliśmy w naszym raporcie „Klimat ryzyka”, ekstremalne zjawiska pogodowe będą się zdarzały w Polsce coraz częściej – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Na koniec pierwszego półrocza wynik finansowy netto firm majątkowych wyniósł 2775,2 mln zł i był o 9,32% wyższy od rezultatu uzyskanego w I poł. 2018 r. (2538,51 mln zł). Wynik techniczny uplasował się na poziomie 1378,74 mln zł – o 1,6% wyższym od rezultatu po 6 miesiącach ub. roku (1356,99 mln zł). Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. dział II wypłacił łącznie 10 773,05 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 8,71% więcej niż rok wcześniej (9910,25 mln zł). Zakłady majątkowe uiściły 365,82 mln zł podatku dochodowego (321,95 mln zł przed rokiem, +13,63% r/r).

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl