PFR Portal PPK pokazuje w kampanii korzyści z pozostania w PPK

0
560

Polski Fundusz Rozwoju i PFR Portal PPK we współpracy z Ministerstwem Finansów rozpoczęły kampanię promującą Pracownicze Plany Kapitałowe pod hasłem „Zostałeś? Zyskałeś!”. Akcja obejmująca telewizję, radio oraz reklamę w internecie rozpoczęła się 22 marca i potrwa do 30 kwietnia.

Głównym celem kampanii skierowanej do pracowników jest edukacja finansowa, wyjaśnienie celu powstania programu w związku z niekorzystną sytuacją demograficzną oraz prezentacja bardzo dobrych wyników funduszy PPK za 2020 rok. Przekazuje ona argumenty, przemawiające za opłacalnością programu – przedstawia korzyści wynikające z pozostania w PPK i prezentuje rzeczywiste efekty oszczędzania osiągnięte przez prawdziwych uczestników PPK, którzy dzielą się swoją historią.

Przekaz kampanii wspiera krótkie hasło „Zostałeś? Zyskałeś!”, które ilustruje wyniki funduszy PPK ─ mimo trudnej sytuacji gospodarczo-społecznej spowodowanej wybuchem pandemii, fundusze zdefiniowanej daty zarobiły dla swoich uczestników 230 mln złotych, a średnia stopa zwrotu z inwestycji to 10,1%. Tegoroczne hasło kampanii jest zarówno przypomnieniem dla pracowników, którzy nie muszą robić nic, aby uczestniczyć w PPK, jak i zachętą dla tych, którzy nie zostali uczestnikami programu, by sprawdzili, ile mogliby zyskać, gdyby jednak nie zrobili nic i zostali w PPK. W spotach telewizyjnych będzie można zobaczyć uczestników PPK, którzy zostali w programie i zyskali.

Oprócz telewizji zaplanowano również intensywne działania w internecie oraz radiu. Kampania będzie wspierana przez działania PR w mediach ogólnopolskich.

– Cieszę się, że w tegorocznej kampanii wzięli udział uczestnicy programu. To żywy dowód na to, że program działa i że naprawdę nie trzeba podejmować żadnego działania, żeby zobaczyć korzyści. Myślę, że po realizacji kampanii „Zostałeś? Zyskałeś!” wielu pracowników potwierdzi, że warto było zostać, a ci, którzy zrezygnowali, zaczną zdawać sobie sprawę z potencjalnie utraconych korzyści – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Spoty kampanijne: 

(AM, źródło: mojeppk.pl)