PFR TFI: Tomasz Orlik powołany na stanowisko członka zarządu

0
796

Rada nadzorcza PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego powołała Tomasza Orlika na stanowisko członka zarządu do spraw operacyjnych. Będzie on odpowiadać za procesy operacyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz wyceny aktywów funduszy.

Tomasz Orlik ukończył studia magisterskie i studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W dotychczasowej karierze zawodowej odpowiadał przede wszystkim za projekty związane z zarządzaniem funduszami, aktywami i zarządzaniem ryzykiem. Związany był z Pekao SA, Financial Services Ltd., Pioneer TFI, Pioneer PTE i Pioneer Pekao Investment Management. Podczas pracy w Grupie Pioneer Investments był zaangażowany w projekty restrukturyzacyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz wdrożenia systemów informatycznych do zarządzania aktywami, zarządzania ryzykiem.

Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, produktów emerytalnych i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce.

Obecnie zarząd PFR TFI pracuje w składzie trzyosobowym: Ewa Małyszko – prezes, Piotr Kuba – członek zarządu ds. inwestycyjnych i Tomasz Orlik – członek zarządu ds. operacyjnych.

(AM, źródło: PFR TFI)