PIU stworzyła kodeks dobrych praktyk dla ubezpieczeń szkolnych

0
649

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała „Kodeks dobrych praktyk dla rynku ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej”. Dokument ma zapewnić właściwy sposób komunikowania klientom zakładów ubezpieczeń rodzaju i zakresu proponowanych ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz chronić prawne interesy klientów.

Ochrona ta ma być realizowana w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich standardów obsługi klienta i dokumentacji wykorzystywanej w procesie oferowania produktów ubezpieczeniowych. Kodeks ma także przeciwdziałać stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych oraz spowodować, by działania personelu pośredników ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń były wykonywane z zachowaniem należytej staranności.

Kodeks jest dostępny na stronie internetowej Izby w zakładce „Rekomendacje”.

(AM, źródło: PIU)