Pokoleniowe wyzwanie dla programów affinity

0
410

Młodzi klienci wymuszają zmiany w standardach prowadzenia biznesu. Otwarte pozostaje już tylko pytanie, „jak szybko”, a nie „czy”. Chcąc zaskarbić sobie sympatię pokolenia Z, programy affinity muszą dostosować się do potrzeb tej generacji, a nie czekać, aż „zetki” same do nich dorosną.

Zoomersów programy affinity mogą do siebie przyciągnąć wygodą, poczuciem sprawczości oraz prestiżem.

Różnice międzypokoleniowe wyrażają się przede wszystkim w światopoglądzie, systemie wartości, zasadach współżycia społecznego. Przyjmuje się, że pokolenie Z stanowią osoby urodzone w latach 1995–2012. Cechuje je biegłość technologiczna, pragmatyzm, indywidualizm, tolerancja oraz aktywizm społeczny.

Choć charakterystyki te są tylko ogólnymi obserwacjami i nie odnoszą się do każdego, mogą dostarczyć cennych wniosków, również z punktu widzenia programów affinity.

Technologiczne rozwiązania na miarę kompetencji cyfrowych

W odróżnieniu od wcześniejszych pokoleń, „zetki” nie znają życia bez internetu. Stąd też nazwano ich pokoleniem C od ang. connected (tłum. podłączeni). Są więc dobrze zaznajomieni z urządzeniami łączącymi się z internetem oraz mediami społecznościowymi. Wymóg korzystania z nowego urządzenia czy oprogramowania nie stanowi problemu. Zakupy online są dla nich standardem.

Wobec tego mogą oczekiwać cyfrowych rozwiązań, które pozwolą im kupić ubezpieczenie w wygodny sposób bez wychodzenia z domu. Szukają praktycznych narzędzi i efektywnych sposobów działania. Duże znaczenie ma dla nich wygoda. Docenią zatem szybką i skuteczną obsługę.

Pozytywne opinie i zaangażowanie klientów kluczem do sukcesu

Przedstawiciele generacji Z są w stanie przetwarzać duże ilości informacji. Na ich decyzje zakupowe mają wpływ media oraz rówieśnicy, co zwiększa rolę marketingu szeptanego oraz rekomendacji.

Korzystając z uproszczeń i skrótów językowych, mają tendencję do skracania i przyspieszania komunikacji. Wolą wideo od treści tekstowych czy graficznych. Częściej można ich spotkać w takich serwisach oraz aplikacjach internetowych, jak YouTube i TikTok. Szybciej zwrócą więc uwagę na ubezpieczenie zaprezentowane w prosty i zrozumiały dla nich sposób.

Chętnie również wchodzą w interakcje z przedsiębiorcami i pozytywnie oceniają możliwość współkształtowania oferty. Chcąc zdobyć ich uznanie, należy dać im realny wpływ na rozwój programu ubezpieczeń.

Kuszenie prestiżem i otwartością na różnorodność

„Zetki” znane są także z upodobania do marek luksusowych, będących synonimem prestiżu. Dorastanie w zglobalizowanym i wielokulturowym otoczeniu otworzyło ich na różnorodność, w poszukiwaniu której odnajdują poczucie przynależności do danej grupy.

Często angażując się w działalność charytatywną, przedstawiciele tego pokolenia chętnie wspierają kształtowanie postaw prospołecznych, wpisujących się w ich system wartości. Programy ubezpieczeń powiązane z aktywizmem mogą więc łatwiej wzbudzić ich zainteresowanie.

Technologiczna zręczność, duże poczucie własnej wartości, niezależność, skłonność do podejmowania własnych inicjatyw oraz działań, które przynoszą natychmiastowe rezultaty, oraz zaangażowanie społecznie to cechy, którymi można opisać reprezentantów pokolenia Z.

Chcąc przyciągnąć uwagę „zetek” programem affinity, należy włączyć ich w rozwój oferty, a także postawić na cyfryzację i automatyzację procesów, praktyczność zastosowanych rozwiązań oraz elastyczność i personalizację ubezpieczeń.

dr Róża Błaś
kierowniczka ds. programów affinity
Mentor SA