Porówneo identyfikuje nowe zwyczaje zakupowe polskich kierowców

0
167

Prawie co piąty uczestnik badania Porówneo, który otrzymał od agenta ubezpieczeniowego ofertę zakupu polisy dla swojego auta, sprawdza również inne oferty. Ankietowani najczęściej robią to poprzez internetowe porównywarki lub na stronach innych firm ubezpieczeniowych.

Z odpowiedzi ankietowanych w kompleksowym badaniu Porówneo obejmującym zwyczaje zakupowe kierowców w zakresie polis komunikacyjnych wynika, że ponad 16% respondentów rozważa zakup polisy przez porównywarkę, mimo że dwie trzecie z nich deklaruje posiadanie „swojego agenta”. Transakcje u agentów nadal są jednak najpopularniejszym sposobem zakupu ubezpieczeń. Ponad 75% badanych deklaruje, że ma „swojego agenta”, którego najczęściej polecił mu ktoś z rodziny lub znajomych. Podkreślają oni, że ten sposób zakupu polisy daje im poczucie bezpieczeństwa i wiarę, że w kryzysowej sytuacji agent pomoże im zorganizować pomoc czy rozwiąże trudną sytuację z ubezpieczycielem.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom części kierowców, jeszcze w ubiegłym roku zaczęliśmy pokazywać im, że również my oferujemy to, co jest dla nich istotne – mówi Wojciech Rabiej, prezes porównywarki ubezpieczeń Porówneo. Przypomina, że w październiku 2020 r. jego firma jako pierwsza na rynku porównywarek uruchomiła Centrum Pomocy Porówneo. Dzięki niemu klienci mogą dowiedzieć się, jakiego rodzaju pomoc przysługuje im w ramach posiadanego ubezpieczenia oraz otrzymać wsparcie w wezwaniu assistance lub w zgłoszeniu szkody. – Już w naszych wcześniejszych badaniach widzieliśmy potrzebę posiadania przez część kierowców takiej poduszki bezpieczeństwa w postaci numeru telefonu do konkretnej osoby, pozwalającego na uzyskanie pomocy w kryzysowej sytuacji – wyjaśnia Wojciech Rabiej.

W kolejnym kroku Porówneo rozpoczeło wprowadzanie zasady, że każdy klient będzie mógł skontaktować się ze swoim opiekunem, znanym mu z imienia i nazwiska. A w przypadku urlopu czy chwilowej nieobecności opiekuna inny agent w jego zastępstwie udzieli wsparcia, bez konieczności powtarzania raz podanych informacji.

Badania Porówneo pokazują również, że nie tylko cena, ale wsparcie i pomoc są kluczowe dla kierowców przy wyborze sposobu zakupu polisy dla auta. Ten nowy trend zmienia też sposób komunikacji porównywarek z klientami.

– Już nie piękna kobieta w niebieskim stroju czy sto złotych w prezencie mają zwrócić uwagę potencjalnego klienta ubezpieczeniowej porównywarki, ale oferta realnej pomocy w razie awarii lub kolizji na drodze – mówi Tomasz Iwaszkiewicz, szef marketingu porowneo.pl. – Cieszymy się, że zapoczątkowaliśmy nowy trend, gdyż również inne porównywarki zdecydowały się iść wytyczoną przez nas drogą, oferując kierowcom nie tylko porównanie ofert, ale również wsparcie – dodaje.

O badaniu:

Kompleksowe badanie „Doświadczenia związane z zakupem ubezpieczenia komunikacyjnego” przeprowadzone zostało w lutym 2021 roku przez firmę IQS na zlecenie Porówneo. Badanie jakościowe obejmowało mężczyzn w wieku 30–50 lat zamieszkałych w małych i średnich miastach poza Warszawą, którzy nie kupują polis komunikacyjnych w internecie. Z kolei badanie ilościowe obejmowało grupę blisko 1000 kierowców obu płci, w wieku 20–60 lat, którzy decydują o zakupie polis OC i AC, jednak nie robią tego online.

(AM, źródło: Porówneo)