Pożegnanie Henryka Wujca

0
590

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

z głębokim żalem przyjęło wiadomość o śmierci

niezwykłego człowieka i prawdziwego przyjaciela

Henryka Wujca

Współzałożyciela, Pierwszego Przewodniczącego Rady Nadzorczej
i Członka Honorowego TUW „TUW”

Jako poseł na Sejm RP z ogromną pasją i zaangażowaniem oddał się odbudowywaniu zlikwidowanej w PRL wzajemności ubezpieczeniowej. Był jednym z twórców wprowadzenia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w 1990 r. rozdziału poświęconego towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych.
Za wyjątkowe zasługi dla reaktywowania ubezpieczeń wzajemnych został uhonorowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń odznaką „Zasłużony dla Ubezpieczeń”.

Żegnamy szlachetnego, prawego i dobrego człowieka, którego dobroć i życzliwość pozostaną w naszej pamięci.

W imieniu całej TUW-owskiej społeczności

wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom

składa

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”