Pracodawcy doceniają nasze przewagi

0
1917

Rozmowa z Sylwestrem Janiakiem, dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za Departament Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Warcie

Redakcja „Gazety Ubezpieczeniowej”: – W ostatnich latach sytuacja na rynku ubezpieczeń grupowych wyglądała na silnie utrwaloną. Dlatego między innymi łatwo jest zauważyć wyjątkową aktywność Warty na tym rynku. Co wpłynęło na Państwa rosnące zaangażowanie?

Sylwester Janiak: – Od kilku lat realizujemy nową strategię względem oferty i sprzedaży ubezpieczeń na życie. Duży nacisk w tej kwestii położyliśmy na ubezpieczenia ochronne ze składką regularną. Tak więc nasze nastawienie dotyczące ubezpieczeń grupowych jest naturalną konsekwencją tych decyzji. Oczywiście jedno to przygotowanie strategii, drugie to jej skuteczna realizacja, dlatego z dumą patrzymy na efekty, jakie osiągamy w tym segmencie ubezpieczeń, utrzymując od kilku lat pozycję lidera pod względem nowej sprzedaży. Oczywiście chcemy ją utrzymać i dalej stabilnie rozwijać sprzedaż naszych produktów klientom.

Wszyscy wiemy, jak trudnym rynkiem są ubezpieczenia grupowe, dlatego ciekawe jest, na co postawiła Warta, chcąc osiągnąć założone rezultaty?

– Kompleksowo podeszliśmy do tematu wzmacniania naszej pozycji na tym rynku, bo tylko tak można osiągnąć sukces. Dlatego tyle samo uwagi poświęcamy kwestii budowy produktów, jak i współpracy z klientami na etapie sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej. Stale rozmawiamy z klientami i brokerami, co też ma przełożenie na nasze oferowane rozwiązania.

Mamy bardzo dobre produkty, które oferują szeroką ochronę dla pracowników i członków ich rodzin. I ta zasada jest utrzymywana zarówno w przypadku dużych, średnich, jak i małych firm. Co ważne, są to rozwiązania dopasowane do potrzeb poszczególnych grup pracowników, a finalny kształt produktu jest poprzedzany profesjonalną analizą struktury zatrudnionych. Warte podkreślenia są przede wszystkim dodatkowe warianty dedykowane pracownikom dotychczas nieubezpieczonym oraz różnorodne pakiety dodatkowe, umożliwiające zindywidualizowanie ochrony pojedynczego pracownika. To między innymi one wyróżniają nasze ubezpieczenia na tle rynku, a elastyczność produktu i dopasowanie do potrzeb pracowników daje pracodawcom interesujący benefit, oczekiwany na rynku pracy.

Dopasowanie oferty do pracownika oznacza często więcej formalności, a tym samym wydłużony czas na zawarcie polisy. Jak ten problem został rozwiązany?

– Naszym klientom zapewniamy prosty i szybki proces zawarcia umowy ubezpieczenia. Wiemy, że klienci tego oczekują, dlatego w przypadku pracodawców zatrudniających do 50 osób już podczas jednego spotkania możliwe jest dokładne przygotowanie oferty i zawarcie umowy. Naturalnie w przypadku dużych firm ten proces jest trochę dłuższy, jednak tu także jedno spotkanie może pozwolić na przygotowanie oferty dopasowanej do potrzeb klienta i jego pracowników.

Jakiej współpracy może spodziewać się pracodawca i klient po zawarciu umowy?

– Zdecydowanie komfortowej i przyjaznej. Wszyscy wiemy, że rolą firmy ubezpieczeniowej jest nie tylko zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej swoim klientom, ale także zadbanie, aby kontakt był jak najbardziej ułatwiony, a obsługa szybka i przyjazna. Dlatego przygotowaliśmy pracodawcom dedykowany system obsługi polis, dzięki któremu możliwy jest stały dostęp do pełnej informacji o osobach ubezpieczonych, opłaconych składkach, a przede wszystkim łatwość w zgłoszeniu roszczenia, które oczywiście jest również dostępne online poprzez witrynę internetową. Warta udostępnia także szereg dedykowanych infolinii: dla klientów, agentów i osób obsługujących ubezpieczenie w zakładzie pracy. Co ważne, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań do dyspozycji pracodawców są również nasi regionalni menedżerowie sprzedaży, pracownicy oddziałów, dostępni w 12 lokalizacjach na terenie kraju, oraz pracownicy w centrali.

Jednak moim zdaniem niezwykle ważnym aspektem posiadanego ubezpieczenia jest moment, gdy klient zgłasza się do nas, chcąc skorzystać z warunków, jakie ono zawiera. Warta jest znana na rynku jako firma oferująca najwyższy standard obsługi klienta, nie inaczej jest z ubezpieczeniami grupowymi. Zapewniamy przyjazny dla ubezpieczonego sposób składania wniosków o wypłatę świadczenia, a także szybkie rozpatrywanie tych zgłoszeń. Skraca się średni czas realizacji praktycznie wszystkich świadczeń, a z pomocą w coraz większej liczbie przypadków przychodzą nam nowe technologie. Dla przykładu uruchomiliśmy robota, który już wspomógł nas w ponad 50 tys. spraw, w związku z którymi wypłaciliśmy już świadczenia o wartości ponad 100 mln zł. Co jest najważniejsze, średni czas, jaki minął od zgłoszenia do wypłaty świadczeń, wynosi około jednego dnia. To fantastyczny wynik, który pozytywnie wpływa na opinie klientów o naszej firmie.

Jaką przyszłość widzi Pan dla tego rynku?

– Generalnie rynek ten w moim odczuciu będzie się nadal rozwijał. Obecnie pracodawcy muszą sobie radzić z faktem, że mamy tzw. rynek pracownika. Bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie, istnieje duży problem ze znalezieniem do pracy osób kompetentnych z dużym doświadczeniem, o umiejętnościach zarówno twardych, jak i miękkich. Z drugiej strony widzimy rosnącą skalę automatyzacji, jednak ona na rynek pracy będzie wpływała dopiero w dłuższej perspektywie. Dlatego spodziewam się dalszego zainteresowania ubezpieczeniami grupowymi jako przydatnego i poszukiwanego benefitu dla pracowników.

Co nowego w grupowym ubezpieczeniu na życie Warty
Firmy z sektora MŚP:

 • Uproszczony proces zawarcia umowy;
 • Stale ulepszana oferta, pozwalająca na zindywidualizowane podejście do potrzeb pracodawcy i jego pracowników;
 • Szeroki wachlarz usług wspierających pracodawcę we wdrożeniu i obsłudze ubezpieczenia.

Firmy duże/korporacje:

 • Wprowadzona 6 miesięcy temu nowa oferta ubezpieczenia dla firm zatrudniających powyżej 50 pracowników;
 • Oferta dopasowana do potrzeb poszczególnych grup pracowników, poprzedzona profesjonalną analizą struktury zatrudnionych;
 • Nowy, szeroki wachlarz umów dodatkowych, w tym m.in.:
  • możliwość rozszerzenia ochrony na wypadek choroby nowotworowej;
  • nowe umowy zdrowotne;
  • szeroki zakres umów z ochroną dla członków rodziny.