Ubezpieczyciele sprawniej przekażą dane do KNF

0
227

13 stycznia do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nowelizującego rozporządzenie w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji. Celem aktu jest wprowadzenie usprawnień  w zakresie sposobu przekazywania przez zakłady ubezpieczeń do Komisji Nadzoru Finansowego rocznych danych statystycznych z zakresu operacji koasekuracyjnych oraz podpisywania rocznych danych statystycznych przez osoby do tego uprawnione.

Przyjęte w projekcie rozwiązania zakładają umożliwienie ubezpieczycielom przekazywania rocznych danych statystycznych wyłącznie w formie elektronicznej oraz ich opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osoby do tego uprawnione. Zdaniem autorów noweli proponowane regulacje są korzystne dla zakładów. Wyeliminują bowiem obowiązek tzw. podwójnego raportowania danych, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, na rzecz wyłącznie formy elektronicznej. Przyjęcie takiego rozwiązania ograniczy również czasochłonny sposób sporządzania i przekazywania rocznych danych statystycznych.

Konsultacje potrwają do 27 stycznia. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(AM, źródło: rcl.gov.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here