PZU kusi możliwością kompleksowego zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników

0
780

PZU Życie rozpoczął sprzedaż nowego ubezpieczenia grupowego. Produkt pod nazwą PZU Na Życie Plus zapewnia pracownikom i ich rodzinom ochronę wraz z opieką medyczną, w ramach jednej wielowymiarowej umowy i jednego procesu sprzedażowego.

– Ponad 70% pracowników deklaruje, że dodatkowy pakiet opieki medycznej jest dla nich ważnym benefitem pozapłacowym. PZU jako lider na rynku ubezpieczeń zawsze stara się odpowiadać na potrzeby klientów. Efektem tych działań jest nowa oferta ubezpieczenia grupowego – PZU Na Życie Plus, która łączy w sobie ochronę życia i zdrowia. To kompleksowa oferta, na którą czekali nasi klienci i sprzedawcy – mówi Małgorzata Skibińska, dyrektor zarządzająca ds. Rozwoju i Utrzymania Produktów PZU.

PZU Na Życie Plus to grupowe ubezpieczenie na życie z umowami dodatkowymi dla pracowników i ich rodzin, które w ramach jednej polisy łączy w sobie ochronę życia i zdrowia. Ofertę wyróżnia szeroki zakres ochrony, obejmujący te ryzyka, na które ubezpieczeni są szczególnie narażeni w pracy, oraz choroby stanowiące największe zagrożenie. Zakres polisy uwzględnia m.in. choroby, które stanowią najczęstszą przyczynę śmierci, takie jak: choroby układu krążenia, w tym zawał i udar mózgu, a także nowotwory złośliwe.

– PZU Na Życie Plus zapewnia realną pomoc w praktycznej formie. Dużym atutem produktu jest jego kompleksowość. Klient otrzymuje w jednej umowie m.in. zabezpieczenie rodziny, wsparcie finansowe w razie ciężkiej choroby i wypadku, pobytu w szpitalu czy operacji, ale co ważne – szybki dostęp do konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych. Tak kompleksową ochronę życia i zdrowia można dodatkowo rozszerzyć o dofinansowanie leków. PZU jako jedyny ubezpieczyciel na rynku oferuje nawet 80% dofinansowania do leków na receptę. W najszerszym zakresie znajduje się ponad 45 tys. pozycji lekowych stosowanych w leczeniu chorób i schorzeń m.in. kardiologicznych, pulmonologicznych czy neurologicznych. Co więcej, nowy produkt daje możliwość personalizacji ubezpieczenia przez każdego pracownika, poprzez rozbudowę zakresu o pakiety dodatkowe, takie jak wsparcie w razie problemów zdrowotnych dzieci, dodatkową ochronę w razie zachorowania na nowotwór czy wyższe zabezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego.– tłumaczy Radosław Sorbian, kierownik-menedżer ds. Wdrożeń Produktowych w Biurze Rozwoju Produktów PZU Życie.

Nowa polisa obejmuje wsparcie w razie problemów zdrowotnych ubezpieczonego i członków jego rodziny, pomoc dla bliskich po śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem lub chorobą, a także dostęp do assistance oraz usług medycznych, z możliwością indywidualnego rozszerzenia przez każdego pracownika. Zakres ochrony obejmuje m.in. kompleksowe zabezpieczenie w przypadku nowotworu czy wypłatę odszkodowania w przypadku m.in. utraty sprawności, ciężkiego uszkodzenia ciała i innych problemów zdrowotnych.

Z oferty mogą skorzystać zarówno pracownicy, jak i ich małżonkowie albo partnerzy życiowi oraz dzieci. Oprócz elastyczności w kształtowaniu oferty, pracodawcy, którzy zdecydują się na zawarcie tej umowy grupowej, otrzymają także profesjonalne doradztwo i obsługę przedstawicieli PZU.

(AM, źródło: PZU)