PZU SA: Aleksandra Agatowska nowym członkiem zarządu

0
510

23 października rada nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę dotyczącą powołania Aleksandry Agatowskiej w skład zarządu jako jego członka. Powołanie następuje z dniem 24 października, na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020–2022.

Aleksandra Agatowska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku socjologia, w zakresie socjologia gospodarcza i badania rynku. Uczestniczyła w programie dla wyższej kadry kierowniczej w zakresie strategii firmy na Columbia Business School.

Z Grupą PZU związana od marca 2016 roku. Od 25 marca 2016 roku członek zarządu PZU Życie oraz dyrektor Grupy w PZU SA. Wcześniej związana z prywatnym sektorem finansowym. Pracowała w Grupie ING. Współpracowała z zespołem Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, działającym w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego. W HDI Asekuracja (obecnie Warta) kierowała zespołem marketingu produktowego, tworząc i realizując kampanie wsparcia sprzedaży. Następnie w spółce Sony Europe Limited kierowała zespołem Marketing Intelligence, koordynując prace w 20 krajach Europy. W Philips Lightning Poland kierowała zespołem Marketing and Business Intelligence w 17 krajach regionu.

(AM, źródło: PZU)